Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Microsoft Imagine
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh vyučujícího Ing. Pavel Ivon

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PVY
  (211)
  PVY
  (211)
  PVY
  (211)
  POS
  S2.C (1.sk)
  (107)
  POS
  S2.C (1.sk)
  (107)
  Út
  TWE
  T3.C (1.sk)
  (107)
  TWE
  T3.C (1.sk)
  (107)
  PVY
  T4.C (2.sk)
  (114)
  PVY
  T4.C (2.sk)
  (114)
  PVY
  T4.C (1.sk)
  (114)
  PVY
  T4.C (1.sk)
  (114)
  St
  PVY
  (211)
  PVY
  (211)
  POS
  S2.C (2.sk)
  (114)
  POS
  S2.C (2.sk)
  (114)
  PVY
  (211)
  Čt
  PVY
  T4.C (2.sk)
  (01)
  TWE
  (211)
  TWE
  (211)
  PVY
  T4.C (1.sk)
  (02)
  POS
  T2.A (2.sk)
  (114)
  POS
  T2.A (2.sk)
  (114)

  Partneři školy