Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P2.B

  Třídní učitel: Mgr. Petr Mašek | Kmenová učebna: 104

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TVY
  CJL
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  FYZ
  oběd
  TEV
  TEV
  Út
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  OBN
  TVY
  oběd
  CJL
  St
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  MAT
  ZPV
  oběd
  Čt
  ZPV
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  CJL
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd

  Partneři školy