Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P2.A

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TVY
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Út
  TVY
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  MAT
  oběd
  St
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  FYZ
  ZPV
  oběd
  TEV
  TEV
  Čt
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  OBN
  MAT
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd

  Partneři školy