Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P2.A

  Třídní učitel: Ing. Jana Fučíková, PhD. | Kmenová učebna: 214

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  FYZ
  TVY
  Út
  PRG
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  CJL
  oběd
  St
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  MAT
  TVY
  oběd
  TEV
  TEV
  Čt
  FYZ
  OBN
  CJL
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPV
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPV
  oběd

  Partneři školy