Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T4.C

  Třídní učitel: Mgr. Libor Fiala | Kmenová učebna: 103

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  FYZ
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  Út
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  OBN
  oběd
  EKO
  St
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  CJL
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  EKO
  TWE
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  MAT
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  FYZ
  TEV
  TEV
  oběd

  Partneři školy