Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T4.C

  Třídní učitel: Ing. Jana Fučíková, PhD. | Kmenová učebna: 214

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  Út
  EKO
  MAT
  CJL
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  St
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  CJL
  MAT
  FYZ
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  OBN
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  oběd

  Partneři školy