Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T1.C

  Třídní učitel: Mgr. Ondřej Vaněček | Kmenová učebna: 203

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEZ
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  FYZ
  oběd
  Út
  TVY
  ZPV
  DEJ
  MAT
  TEA
  oběd
  TEV
  TEV
  St
  CJL
  TVY
  DEJ
  FYZ
  MAT
  TEA
  oběd
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEZ
  MAT
  CJL
  RMA
  POS
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  OBN
  RMA
  oběd

  Partneři školy