Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T1.C

  Třídní učitel: Bc. David Westfál | Kmenová učebna: 204

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEZ
  TVY
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEA
  oběd
  MAT
  DEJ
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  Út
  TVY
  FYZ
  CJL
  MAT
  SPS
  RMA
  oběd
  St
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  ZPV
  FYZ
  DEJ
  RMA
  Čt
  TEZ
  CJL
  TEA
  ZPV
  oběd
  SPS
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  MAT
  CJL
  OBN
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd

  Partneři školy