Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T1.C

  Třídní učitel: Mgr. Libor Fiala | Kmenová učebna: 103

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEA
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEZ
  RMA
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TVY
  ZPV
  Út
  OBN
  MAT
  TVY
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  DEJ
  oběd
  St
  CJL
  ZPV
  MAT
  TEV
  TEV
  POS
  oběd
  Čt
  TEA
  FYZ
  TEZ
  CJL
  MAT
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  MAT
  CJL
  FYZ
  DEJ
  RMA
  oběd

  Partneři školy