Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P3.A

  Třídní učitel: Mgr. Lenka Dvořáková | Kmenová učebna: 213

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  FYZ
  CJL
  EKO
  oběd
  Út
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  EKO
  CJL
  St
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  oběd
  Čt
  SPS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  FYZ
  MAT
  OBN
  DBS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd

  Partneři školy