Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P3.A

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  Út
  MAT
  EKO
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  oběd
  St
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  Čt
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  EKO
  oběd
  OBN
  FYZ
  MAT
  EKO
  CJL
  FYZ
  TEV
  TEV
  oběd

  Partneři školy