Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Bezdrátová síť Eduroam

  Eduroam

  (Aktualizováno 1.9.2023)

  Vítejte na stránkách věnovaných projektu Eduroam. Jedná se o mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V české republice je projekt zastřešován sdružením CESNET. Seznam všech připojených organizací naleznete na adrese www.eduroam.cz

  Mobilita a roaming v rámci projektu eduroam jsou založeny na tom, že přístupové informace od uživatele jsou postupně předány organizaci, u níž má uživatel svůj účet (tzv. domovská organizace). Ta potom na základě informací o uživateli rozhodne, zda mu bude umožněn přístup do sítě.

  Aby mohl uživatel využívat služby roamingu, musí mít zřízen účet u organizace, která participuje na projektu eduroam a je připojena k autentizační infrastruktuře Eduroam.

  Heslo pro eduroam

  Vzhledem k tomu, že některé podporované autentizační mechanizmy nenabízejí dostatečnou ochranu uživatelského hesla, je vyžadováno používání tzv. sekundárního hesla pro eduroam. 

  (Primární heslo je to, kterým se uživatelé přihlašují do domény LITV a k dalším službám, které jsou ověřovány v doménách (např. elektronická pošta, apod.). Sekundární heslo je určeno pouze pro přihlašování uživatelů k sítím v rámci projektu eduroam. V případě jeho zneužití není ohroženo primární heslo do domény a uživatel si může bez problémů nastavit nové sekundární heslo.)

  Automatické nastavení pomocí certifikační autority

  Pro připojeni k síti eduroam je doporučeno použít automatické nastavení pomocí eduroam CAT – Configuration Assistant Tool.

  Při instalaci pouze zadáte své uživatelské jméno ve formátu prijmenijmeno@sssvt.cz a heslo eduroam, které si můžete nastavit na zde. Nastavení pomocí CAT je preferováno před manualním nastavením z důvodu jednoduchosti a bezpečnosti pro uživatele (všechny volby týkající se certifikátů, metod ověření a šifrování jsou již předvyplněny pro SSŠVT).

  Nastavení protokolu Protected EAP

  Připojit k těmto radius serverům: radius.sssvt.cz
  Důvěryhodná certifikační autorita: DigiCert Global RootCA

  Při postupování podle návodů na eduroam.cz je potřeba mít na paměti nastavení správné důvěryhodné certifikační autority a správného radius serveru pro naši organizaci. V případě použití mobilní aplikace na zařízeních Android je třeba naší školu vyhledat pod anglickým názvem (celá aplikace je pouze v angličtině). 

  Podporované služby

  Povoleny jsou následující služby a protokoly ICMP:

  popis port
  Přenos souborů (aktivní i pasivní mód) 21/tcp
  Zabezpečený terminálový přístup 22/tcp
  Webové stránky 80/tcp
  Stahování pošty 110/tcp
  Přístup do poštovní schránky 143/tcp
  Zabezpečené webové stránky 443/tcp
  Zabezpečené odesílání pošty SMTPS 465/tcp
  ISAKMP 500/udp
  SMTP Submission 587/tcp
  Zabezpečený přenos souborů 989,990/tcp
  Zabezpečený přístup do poštovní schránky 993/tcp
  Zabezpečené stahování pošty 995/tcp
  Open VPN 1194/udp
  PPTP 1723/tcp/udp
  Windows Messenger 1863/tcp
  Vzdálená plocha (terminal services) 3389/tcp
  Kerio VPN 4090/tcp
  IPSec NAT Traversal 4500/udp
  Viber 4244,5242/tcp
  ICQ Client/Server 5190/tcp
  VNC Client 5900/tcp
  XMPP/XMPP over SSL 5222,5223/tcp
  Google play 5228/tcp
  Webové stránky (alt) 8080/tcp
  Protokoly IPSEC (PPTP,GRE) ---

  Pro konfiguraci klientů se používá služba DHCP. Klientům jsou přidělovány adresy z rozsahu dle RFC1918 (privátní adresy) a ty jsou na firewallu překládány (PAT/NAPT) na veřejnou adresu.

  Soukromá střední škola výpočetní techniky, Litvínovská 600, Praha 9. Síť je tvořena 8 access pointy Ruckus. Pokryt je celý objekt SSŠVT.

  Kam dál?

  Partneři školy