Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P4.B

  Třídní učitel: Mgr. Ludmila Bláhová | Kmenová učebna: 109

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  TEV
  TEV
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Út
  CJL
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  St
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  OBN
  FYZ
  oběd
  Čt
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  EKO
  CJL
  MAT
  oběd
  CJL
  MAT
  DBS
  DBS
  FYZ
  EKO
  oběd

  Partneři školy