Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P4.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 104

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  CJL
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.Sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.Sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  Út
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.Sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.Sk)
  OBN
  oběd
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.Sk)
  St
  EKO
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  PRG
  (1.sk)
  PVY
  (2.Sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.Sk)
  CJL
  MAT
  oběd
  Čt
  CJL
  MAT
  MAT
  POS
  POS
  oběd
  FYZ
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  DBS
  (2.Sk)
  PVY
  (1.sk)
  DBS
  (2.Sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  CJL
  TEV
  TEV
  oběd

  Partneři školy