Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T2.C

  Třídní učitel: Mgr. Radka Kleinová | Kmenová učebna: 203

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  CJL
  MAT
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Út
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  MAT
  CJL
  FYZ
  TEV
  TEV
  oběd
  St
  TVY
  MAT
  FYZ
  CJL
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  OBN
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  TVY
  oběd
  ZPV
  ZPR
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPV
  MAT
  oběd

  Partneři školy