Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T2.C

  Třídní učitel: Mgr. Ondřej Vaněček | Kmenová učebna: 203

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  TVY
  CJL
  oběd
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  Út
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  TVY
  oběd
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  CJL
  OBN
  St
  CJL
  MAT
  PRG
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ZPV
  FYZ
  oběd
  Čt
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  FYZ
  ZPV
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  oběd

  Partneři školy