Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T2.C

  Třídní učitel: Mgr. Libor Fiala | Kmenová učebna: 103

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  TVY
  CJL
  FYZ
  oběd
  Út
  MAT
  CJL
  FYZ
  OBN
  oběd
  TVY
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  St
  ZPV
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  CJL
  Čt
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPV
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  MAT
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd

  Partneři školy