Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P1.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 116

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  MAT
  TEZ
  OBN
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  TEA
  Út
  CJL
  SPS
  FYZ
  DEJ
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TVY
  St
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  TVY
  CJL
  RMA
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Čt
  TEV
  TEV
  TEZ
  SPS
  FYZ
  ZPV
  oběd
  DEJ
  MAT
  CJL
  ZPV
  RMA
  TEA
  oběd

  Partneři školy