Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P1.A

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEZ
  POS
  OBN
  DEJ
  oběd
  TVY
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Út
  TVY
  CJL
  MAT
  ZPV
  TEA
  RMA
  oběd
  St
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  DEJ
  MAT
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  FYZ
  TEZ
  TEV
  TEV
  MAT
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  oběd
  RMA
  CJL
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEA
  POS
  oběd

  Partneři školy