Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P3.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 116

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  EKO
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  Út
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  MAT
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  St
  EKO
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  Čt
  MAT
  OBN
  TEV
  TEV
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  EKO
  CJL
  MAT
  oběd

  Partneři školy