Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P3.B

  Třídní učitel: Mgr. Ludmila Bláhová | Kmenová učebna: 109

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  oběd
  Út
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  oběd
  FYZ
  St
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  EKO
  CJL
  TGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  OBN
  FYZ
  oběd

  Partneři školy