Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P3.B

  Třídní učitel: Mgr. Petr Mašek | Kmenová učebna: 104

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  EKO
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  MAT
  oběd
  TEV
  TEV
  Út
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  CJL
  PRG
  (1.sk)
  oběd
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  FYZ
  St
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Čt
  MAT
  DBS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  FYZ
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  OBN
  SPS
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  EKO
  MAT
  oběd

  Partneři školy