Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Informace pro přihlášení na webovou stránku

  Postup pro přihlášení

  Kde získám přihlašovací údaje

  Uživatelské jméno: prijmenijmeno (vždy zadávejte příjmení a jméno studenta, i v případě přihlašování rodičů)
  Heslo pro studenty: totožné s heslem do místní sítě (kontext Student/Vyučující)
  Heslo pro rodiče: heslo rodiče získávají na počátku studia a lze jej zobrazit v sekci Osobní údaje po přihlášení studenta (nutno vybrat kontext Rodič)

  Jak se přihlásit

  V pravé horní části stránky naleznete formulář pro přihlášení do zabezpečené části stránek (viz. obrázek).

  Pro úspěšné přihlášení je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, které jste získali dle instrukcí v části "Kde získám přihlašovací údaje".

  Pro úspěšné přihlášení zvolte kontext dle přihlašovacích údajů:

  Přihlášení pomocí mobilních zařízení

  Naši studenti a jejich rodiče mají možnost přistupovat ke klasifikaci, rozvrhu, suplování a dalším informacím pomocí mobilních zařízení. Více o aplikaci Bakaláři.

  Co získáte přihlášením

  Údaje o prospěchu studenta

  Průběžná klasifikace

  Údaje o prospěchu studenta na vysvědčení

  Pololetní klasifikace

  Informace o příchodech a odchodech studenta ze školy

  Příchody a odchody

  Informace o opravných a doklasifikačních zkouškách

  Výpis osobních údajů a případná výchovná opatření

  Osobní údaje

  Výpis přihlášení uživatele

  Výpis přihlášení

  Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají právo žáci a jejich rodiče příp. zákonný zástupce. V případě zletilých žáků mají toto právo rovněž jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

  Kam dál?

  Partneři školy