Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P4.A

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  oběd
  Út
  FYZ
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  oběd
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  St
  TEV
  TEV
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  Čt
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  OBN
  FYZ
  oběd
  DBS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  CJL
  MAT
  oběd

  Partneři školy