Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Cisco Networking Academy

  Škola se rovněž účastní vzdělávacího programu Cisco Networking Academy (CNA) firmy Cisco Systems. Jedná se o vzdělávací program určený pro výchovu odborníků zabývajících se návrhem, budováním a správou počítačových sítí založených především na technologiích firmy Cisco. Tomu jsou přizpůsobeny i učební plány odborných předmětů, především v oblasti počítačových sítí. Celý program je kombinací e-learningově orientovaného vzdělávání a klasického způsobu výuky. žáci se mohou tohoto vzdělávacího programu zúčastnit na základě dobrovolnosti. Program CNA je modulární, tedy žák nemusí absolvovat všechny moduly vyučované v rámci programu CNA na škole, ale pouze ty, které si sám zvolí. Každý modul je kombinací několika složek, které vytvářejí efektivní systém podpory studia:

  Úspěšně ukončené studium CNA si může žák rozšířit o celosvětově uznávané certifikační zkoušky firmy Cisco Systems.

  Kam dál?

  Partneři školy