Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T3.C

  Třídní učitel: Mgr. Hana Šafránková | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PVY
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  OBN
  CJL
  oběd
  Út
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  TEV
  TEV
  oběd
  FYZ
  CJL
  St
  MAT
  EKO
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Čt
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  oběd
  CJL
  SPS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  EKO
  TWE
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  FYZ
  oběd

  Partneři školy