Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Kontakt na učitele
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Software pro studenty
 • Microsoft Imagine
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Pro studenty

  Autodesk Academia Program

  Autodesk Academia Program

  Škola je zařazena do Autodesk Academia Programu. Máme možnost udělovat svým studentům Autodesk Certificate of Completion celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk, prokazující znalost konkrétního produktu společnosti a dovednost prostřednictvím tohoto produktu řešit konkrétní zadání - odborné projekty. Certifikáty studentům škol v Autodesk Academia Programu vydává společnost Computer agency o.p.s. prostřednictvím administrátorů členských škol v Autodesk Academia Programu.


  (Informace o získání studentských licencí produktů Autodesk v rámci tohoto programu naleznou studenti po přihlášení na tyto stránky.)

  Proces získání certifikátů má své zákonitosti, které vyplývají z celosvětové platnosti certifikátů. K usnadnění procesu byla vyvinuta webová aplikace, která splňuje náležitosti k získání certifikátů a současně umožní propagaci a marketing studentů a škol v Autodesk Academia Programu a podporuje všechny současné a plánované aktivity v programu.

  Tak jako před rokem 2009, jde společnosti Autodesk i školám v Autodesk Academia Programu nadále o vysokou kvalitu studentů, kteří po jejím prokázání mohou získat Autodesk Certificate of Completion. Za kvalitu a proces evaluace studenta je zodpovědný administrátor Autodesk Academia Programu /A. Kratochvíl /. Student během studia na škole v Autodesk Academia Programu získává teoretické znalosti i praktické dovednosti zpracováváním konkrétních zadání, ročníkových prací/projektů, diplomových prací atp., dle typu a rozsahu studia.

  Pro získání certifikátu musí student prokázat výše uvedené schopnosti předložením projektu, zadání jeho rozsahu a obsahu je v kompetenci administrátora Autodesk Academia Programu, u kterého se uchazeč o získání certifikátu eviduje a který mu poskytne veškeré další informace. Další podmínkou pro získání certifikátu je hodnocení studia daného předmětu a zpracovaného projektu známkami výborně nebo velmi dobře (známkou 1 případně 2).

  Projekt musí být tvořen pouze v posledních dvou verzích daného SW.

  Na získání Autodesk Certificate of Completion není právní nárok.

   

  Kam dál?

  Partneři školy