Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Autodesk Academia Program

  Škola je zařazena do programu Autodesk Academia, díky čemuž má možnost udělovat svým studentům celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk: Certificate of Completion. Certifikát prokazuje znalost konkrétního produktu a dovednost prostřednictvím tohoto produktu řešit odborné projekty. Certifikát vydává společnost Computer Agency o.p.s. prostřednictvím administrátorů členských škol v programu Autodesk Academia.

  Informace o získání studentských licencí produktů Autodesk naleznete zde.

  Jaká jsou kritéria pro udělení Autodesk Certificate of Completion?

  Proces získání certifikátů má své zákonitosti, které vyplývají z celosvětové platnosti certifikátů. K usnadnění procesu byla vyvinuta webová aplikace, která splňuje náležitosti k získání certifikátů a současně umožní propagaci a marketing studentů a škol v Autodesk Academia Programu a podporuje všechny současné a plánované aktivity v programu.

  Společnosti Autodesk i školám v Autodesk Academia Programu jde o vysokou kvalitu studentů, kteří po jejím prokázání mohou získat Autodesk Certificate of Completion. Za kvalitu a proces evaluace studenta je zodpovědný lektor (učitel) Autodesk Academia Programu . Student během studia na škole v Autodesk Academia Programu získává teoretické znalosti i praktické dovednosti zpracováváním konkrétních zadání, ročníkových prací/projektů, diplomových prací atp., dle typu a rozsahu studia.

  Pro získání certifikátu musí student prokázat výše uvedené schopnosti předložením projektu. Zadání jeho rozsahu a obsahu je v kompetenci lektora Autodesk Academia Programu, u kterého se uchazeč o získání certifikátu eviduje a který mu poskytne veškeré další informace. Další podmínkou pro získání certifikátu je hodnocení studia daného předmětu a zpracovaného projektu známkami výborně nebo velmi dobře (známkou 1 případně 2).

  Na získání Autodesk Certificate of Completion není právní nárok.

  Jak vypadá proces vystavování certifikátu?

  1. Vytvoření projektu v jedné z dvou posledních verzí vyučovaného softwaru
  2. Oznámkování projektu ve škole
  3. Vyplnění online formuláře. Nutno zadat získanou známku a přiložit obrázek projektu.
  4. Následně studentovi přijdou pokyny k platbě a vyplnění potřebných údajů k vytvoření certifikátu na stránkách Autodeskinfo@c-agency.cz.
  5. Jakmile bude certifikát zaplacen a bude správně vyplněno na stránkách Autodesku, bude certifikát
   zaslán na školu, kde student studuje.
  6. Doručení certifikátu vyučujícímu, který jej následne předá studentovi. Mezi zaplacením a doručením certifikátu je maximálně měsíc, obvykle podstatně kratří doba. Pokud by v této době certifikát nedorazil, obraťte se na info@c-agency.cz.

  Jaké údaje jsou nutné pro vystavení certifikátu?

  Certifikát je vystaven na konkrétního studenta, je uváděno jméno a příjmení, název kurzu (produktu), datum a jméno lektora.

  Certifikát podepisuje společnost Computer agency o.p.s. a administrátor Autodesk Academia Programu na škole.

  Jak certifikát vypadá?

  Cerftifikát programu Autodesk Academia

  Jakou platnost má certifikát?

  Certifikát je vystaven na školený produkt (v online formuláři vyberte název produktu z předvolené nabídky, která obsahuje seznam možných produktů odpovídajících statutu školy v daný rok vydání) a verzi produktu. 

  Společnost Computer Agency o.p.s. má povinnost registrovat a poskytnout údaje vyžadované při certifikaci do centrální databáze společnosti Autodesk.

  Autodesk Certificate má podle celosvětových pravidel vydaných společností Autodesk neomezenou platnost a je nepřenositelný na jiného držitele. Práva a omezení se řídí podle aktuálně platných pravidel společnosti Autodesk.

  Jak se student dozví o možnosti získat certifikát Autodesk Certificate of Completion?

  Informačním zdrojem o všech aktivitách v programu Autodesk Academia (granty, soutěže, software, profesní poradenství, certifikace atd.) jsou pedagogové školy zapojené do programu Autodesk Academia.

  Kam dál?

  Partneři školy