Informace o škole

Soukromá střední škola výpočetní techniky již více než dvacet let nabízí kvalitní studium v oboru informačních technologií. Kvalitní pedagogický sbor předává během výuky studentům znalosti dle nejnovějších trendů z oblasti informatiky za podpory nejmodernějšího vybavení.

více informací

Dny otevřených dveří

Pro uchazeče o studium a jejich rodiče pořádáme dny otevřených dveří. Zahájení proběhne v jídelně školy, kde budou návštěvníkům poskytnuty komplexní informace o škole. Následně proběhne vlastní prohlídka školy. Školu můžete navštívit v těchto termínech:

  • 6. listopadu 2017 (pondělí)
  • 21. listopadu 2017 (úterý)
  • 7. prosince 2017 (čtvrtek)
  • 10. ledna 2018 (středa)
  • 25. ledna 2018 (čtvrtek)
vždy od 17.30 hod.

Pokud máte zájem o individuální prohlídku, kontaktujte nás na sssvt@sssvt.cz.

více informací

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium organizujeme šestitýdenní přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Zájemci si během této doby mohou několikrát vyzkoušet testy z Českého jazyka a literatury a z Matematiky, jejichž obdoba se může vyskytnout v jednotné přijímací zkoušce. Testy budou následně opraveny a zároveň bude vysvětleno správné řešení. Kurzy jsou zdarma pro uchazeče, kteří podají přihlášku na naší školu a budou probíhat v pondělí a ve středu od 16 hod. Zahájení je plánováno na 5. března 2018 a budou trvat do 11. dubna 2018.

Přihlašování zde

Aktuality

4. 4. 2018

Ředitelské volno

V odkazu na § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji z organizačních důvodů (konání jednotné přijímací zkoušky) v následujících dnech ředitelské volno:

12. dubna 2018 - 1. a 2. ročník

16. dubna 2018 – 1. ročník

Toto ředitelské volno se týká pouze výše uvedených ročníků.

Ing. Martin Vodička - ředitel školy

22. 3. 2018

Pozvánky k přijímací zkoušce

Dne 20. 3. 2018 v odpoledních hodinách zpřístupnila organizace CERMAT generování přihlášek k jednotné přijímací zkoušce. Tyto přihlášky byly následně vytištěny, roztříděny a spolu s dalšími materiály odeslány dne 22. 3. 2018 dopisem s doručenkou zákonnému zástupci uchazeče o studium. 

26. 1. 2018

Nejmoderněji vybavená střední škola v ČR!

Abychom si udrželi pověst nejmoderněji vybavené střední školy v ČR a hýčkali naše studenty, zakoupili jsme opět sadu nových PC. Opět se jedná o úspěšnou řadu DELL Precision s výkonnou konfigurací. Pokročilé provedení počítače Dell Precision T3620 si hravě poradí i s vysokým zatížením v různých vyučovaných předmětech. Bližší informace o nových PC naleznete zde.

4. 1. 2018

Best in English

30. listopadu 2017 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Best in English. Test se skládal z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B2 – C1 dle společného evropského referenčního rámce.

V České republice jsme se umístili na 12. místě z 337 škol (8152 studentů), jsme první ze středních odborných škol. Ve světě na 53. místě ze 750 škol a 29 zemí (17612 studentů). více

16. 11. 2017

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium šestitýdenní přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

1. 11. 2017

Opět nový hardware! - SSŠVT Prostě něco navíc...

Naše škola zakoupila pro své studenty pro nový školní rok 2017/2018 opět nový hardware.  Nové SSD 500GB - Samsung a projektory DELL Professional 1550.

5. 9. 2017

Stipendia

Naše škola vyplatila ve školním roce 2016-17 na prospěchových stipendiích 62.000 Kč a opět dokázala, že podporuje nadané a talentované studenty.

21. 8. 2017

Rozvrh na šk. rok 2017/2018, zahájení školního roku

Na webové stránce školy je již umístěn rozvrh na školní rok 2017/18. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

Zahájení šk. roku 2017/2018 bude 4. září 2017:
1. ročník - 9,00 hod.
2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

Každý žák si první den školy přinese přezůvky, psací potřeby a žáci 1. ročníku vysvědčení z 9. ročníku ZŠ.

Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

21. 8. 2017

Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd

Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ naleznete rozdělení žáků 1. ročníku do tříd.

27. 6. 2017

Turnaj v tee-ballu

Naše tradiční sportovní hry na konci školního roku jsme zahájili turnajem 7členných třídních družstev v tee-ballu. Vítězem se po dlouhém finále stala třída G3.A. Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast a vynikající sportovní výkony. Na fotografie se můžete podívat zde.

27. 6. 2017

Vodácké putování 2017

Naši studenti se zúčastnili oblíbeného vodáckého zájezdu na řeku Dunajec a Hron. Foto si můžete prohlédnout zde.

19. 4. 2017

Matematický klokan

V pátek 17. března se studenti naší školy tradičně zúčastnili soutěže Matematický klokan.

Nejlepšími studenty naší školy v kategorii JUNIOR (1. a 2.ročníky)
1. místo Koníř David (2.C)
2. místo Rohla Jakub (1.B)
3. místo Štěpánek Martin (1.B)

Nejlepšími studenty naší školy v kategorii STUDENT (3. a 4.ročníky)
1. místo Procházka David (3.A)
2. místo Ludvík Martin (3.A)
3. místo Jehlička Jiří (3.B)

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Spot SSŠVT

Virtuální prohlídka

Facebook

Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových

více informací

Správa počítačových sítí

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

více informací

Programování a databázové systémy

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Partneři školy