Informace o škole

Soukromá střední škola výpočetní techniky již více než dvacet let nabízí kvalitní studium v oboru informačních technologií. Kvalitní pedagogický sbor předává během výuky studentům znalosti dle nejnovějších trendů z oblasti informatiky za podpory nejmodernějšího vybavení.

více informací

Dny otevřených dveří

Pro uchazeče o studium a jejich rodiče pořádáme dny otevřených dveří. Zahájení proběhne v jídelně školy, kde budou návštěvníkům poskytnuty komplexní informace o škole. Následně proběhne vlastní prohlídka školy. Školu můžete navštívit v těchto termínech:

  • 6. listopadu 2017 (pondělí)
  • 21. listopadu 2017 (úterý)
  • 7. prosince 2017 (čtvrtek)
  • 10. ledna 2018 (středa)
  • 25. ledna 2018 (čtvrtek)
vždy od 17.30 hod.

Pokud máte zájem o individuální prohlídku, kontaktujte nás na sssvt@sssvt.cz.

více informací

Aktuality

20. 9. 2017

Ředitelské volno 29.9.2017

Na základě oznámení ředitelky ZŠ Litvínvská 600 RNDr. Cyprichové, proběhne v areálu školy desinsekce a pobyt osob není možný. Z tohoto důvodu, využívajíc své zákonné pravomoci, uděluji dne 29. září 2017 (pátek) ředitelské volno. V tento den se výuka nekoná. Provoz sekretariátu školy nebude v uvedený den zajištěn.

Ing. Martin Vodička

ředitel školy

5. 9. 2017

Stipendia

Naše škola vyplatila ve školním roce 2016-17 na prospěchových stipendiích 62.000 Kč a opět dokázala, že podporuje nadané a talentované studenty.

21. 8. 2017

Rozvrh na šk. rok 2017/2018, zahájení školního roku

Na webové stránce školy je již umístěn rozvrh na školní rok 2017/18. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

Zahájení šk. roku 2017/2018 bude 4. září 2017:
1. ročník - 9,00 hod.
2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

Každý žák si první den školy přinese přezůvky, psací potřeby a žáci 1. ročníku vysvědčení z 9. ročníku ZŠ.

Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

21. 8. 2017

Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd

Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ naleznete rozdělení žáků 1. ročníku do tříd.

27. 6. 2017

Turnaj v tee-ballu

Naše tradiční sportovní hry na konci školního roku jsme zahájili turnajem 7členných třídních družstev v tee-ballu. Vítězem se po dlouhém finále stala třída G3.A. Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast a vynikající sportovní výkony. Na fotografie se můžete podívat zde.

27. 6. 2017

Vodácké putování 2017

Naši studenti se zúčastnili oblíbeného vodáckého zájezdu na řeku Dunajec a Hron. Foto si můžete prohlédnout zde.

19. 4. 2017

Matematický klokan

V pátek 17. března se studenti naší školy tradičně zúčastnili soutěže Matematický klokan.

Nejlepšími studenty naší školy v kategorii JUNIOR (1. a 2.ročníky)
1. místo Koníř David (2.C)
2. místo Rohla Jakub (1.B)
3. místo Štěpánek Martin (1.B)

Nejlepšími studenty naší školy v kategorii STUDENT (3. a 4.ročníky)
1. místo Procházka David (3.A)
2. místo Ludvík Martin (3.A)
3. místo Jehlička Jiří (3.B)

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

23. 3. 2017

HIV/AIDS a sexuální výchova

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem  zajistila naše škola pro žáky 1. ročníku přednášku a následnou besedu na téma HIV/AIDS a sexuální výchova.

21. 2. 2017

Zahraniční zájezd Paříž - Londýn

Naše škola nabízí svým studentům zahraniční zájezd Paříž - Londýn ve dnech 18.9.-23.9.2017
Více informací o programu získáte u Mgr. Ludmily Bláhové blahova@sssvt.cz
Cena zájezdu je 7300,-Kč/295€/os. + pojištění (cca 200 Kč)

14. 2. 2017

Maturitní ples

Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé naší školy,

dovolujeme si vás pozvat na 21. maturitní ples SSŠVT, který se koná v pátek 17. března 2017 od 19:00 hodin Kongresovém sálu hotelu Olšanka. Praha 3, Táboritská 23/1000, PSČ 13000. Více informací zde.

20. 1. 2017

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium šestitýdenní přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

19. 1. 2017

Nehodou to začíná

Studenti naší školy se zúčastní programu "Nehodou to začíná" od společnosti DEKRA CZ a.s. Jedná se o schválený preventivní a vzdělávací projekt pro mladé a začínající řidiče, který přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Představení trvá 1,5 hodiny a vystupují v něm odborníci na drogovou problematiku, poskytování první pomoci a rozbor dopravních nehod. Více informací a fotky z akcí naleznete na: www.nehodoutozacina.cz

22. 12. 2016

Vánoční show

Ve čtvrtek 22. prosince se konala tradiční vánoční show. V jejím průběhu byl sehrán vánoční turnaj studentů ve stolním tenisu, proběhlo několik diváckých soutěží a vše vyvrcholilo tradiční vánoční tombolou. Program můžete nalézt zde.

Spot SSŠVT

Virtuální prohlídka

Facebook

Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových

více informací

Správa počítačových sítí

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

více informací

Programování a databázové systémy

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Partneři školy