Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T4.A

  Třídní učitel: Mgr. Naděžda Záveská | Kmenová učebna: 202

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Út
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  OBN
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  oběd
  St
  MAT
  CJL
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  oběd
  Čt
  CJL
  EKO
  MAT
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  oběd
  DBS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  FYZ
  CJL
  TEV
  TEV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Partneři školy