Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy S4.C

  Třídní učitel: Mgr. Hana Šafránková | Kmenová učebna: 209

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  EKO
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  OBN
  oběd
  Út
  CJL
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  ZPR
  St
  ZPR
  EKO
  CJL
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  MAT
  CJL
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  oběd
  FYZ
  CJL
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  oběd

  Partneři školy