Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy G4.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  TEV
  TEV
  Út
  CJL
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  MAT
  St
  MAT
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  FYZ
  oběd
  POS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  EKO
  CJL
  OBN
  FYZ
  GRS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Partneři školy