Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy G4.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 209

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  CJL
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  Út
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  St
  MAT
  FYZ
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  EKO
  MAT
  FYZ
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  OBN
  TEV
  TEV
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Partneři školy