Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy G3.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 209

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  EKO
  FYZ
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Út
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  EKO
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  St
  MAT
  EKO
  CJL
  TEV
  TEV
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  MAT
  OBN
  oběd
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd

  Partneři školy