Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy G3.A

  Třídní učitel: Mgr. Jitka Vaněčková | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  OBN
  EKO
  oběd
  Út
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  St
  MAT
  FYZ
  EKO
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd
  TEV
  TEV
  EKO
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Partneři školy