Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy G2.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 214

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TVY
  CJL
  OBN
  ZPR
  MAT
  oběd
  TEV
  TEV
  Út
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TVY
  FYZ
  St
  CJL
  ZPV
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  MAT
  oběd
  Čt
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPV
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  FYZ
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd

  Partneři školy