Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P1.A

  Třídní učitel: Mgr. Naděžda Záveská | Kmenová učebna: 203

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  FYZ
  RMA
  TEZ
  ZPV
  oběd
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  Út
  MAT
  TVY
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  St
  ZPV
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  TVY
  MAT
  Čt
  TEZ
  DEJ
  TEV
  TEV
  MAT
  TEA
  oběd
  OBN
  POS
  FYZ
  CJL
  TEA
  DEJ
  RMA
  oběd

  Rozvrh třídy P1.B

  Třídní učitel: Mgr. Petr Mašek | Kmenová učebna: 104

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEZ
  ZPV
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TVY
  TEA
  CJL
  oběd
  Út
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  TVY
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  TEV
  TEV
  St
  OBN
  FYZ
  POS
  TEA
  RMA
  MAT
  Čt
  CJL
  TEZ
  MAT
  FYZ
  DEJ
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  RMA
  CJL
  DEJ
  MAT
  POS
  oběd

  Rozvrh třídy T1.C

  Třídní učitel: Mgr. Hana Šafránková | Kmenová učebna: 204

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  POS
  TEZ
  ZPV
  MAT
  TVY
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Út
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  OBN
  CJL
  MAT
  DEJ
  oběd
  TVY
  St
  CJL
  RMA
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  FYZ
  Čt
  TEV
  TEV
  TEZ
  CJL
  TEA
  DEJ
  oběd
  MAT
  TEA
  POS
  RMA
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P2.A

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TVY
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Út
  TVY
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  MAT
  oběd
  St
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  FYZ
  ZPV
  oběd
  TEV
  TEV
  Čt
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  OBN
  MAT
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P2.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 116

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  TVY
  FYZ
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  oběd
  TEV
  TEV
  Út
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  St
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPV
  TVY
  CJL
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  ZPV
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  OBN
  MAT
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  FYZ
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  oběd

  Rozvrh třídy T2.C

  Třídní učitel: Mgr. Libor Fiala | Kmenová učebna: 103

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  TVY
  CJL
  FYZ
  oběd
  Út
  MAT
  CJL
  FYZ
  OBN
  oběd
  TVY
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  St
  ZPV
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  CJL
  Čt
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPV
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  MAT
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy G3.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 209

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  EKO
  FYZ
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Út
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  EKO
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  St
  MAT
  EKO
  CJL
  TEV
  TEV
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  MAT
  OBN
  oběd
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd

  Rozvrh třídy P3.B

  Třídní učitel: Mgr. Ludmila Bláhová | Kmenová učebna: 109

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  oběd
  Út
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  oběd
  FYZ
  St
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  EKO
  CJL
  TGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  OBN
  FYZ
  oběd

  Rozvrh třídy T3.C

  Třídní učitel: Mgr. Radka Kleinová | Kmenová učebna: 213

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  Út
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  St
  EKO
  TEV
  TEV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Čt
  MAT
  EKO
  CJL
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  FYZ
  CJL
  EKO
  OBN
  oběd

  Rozvrh třídy G4.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  TEV
  TEV
  Út
  CJL
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  MAT
  St
  MAT
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  FYZ
  oběd
  POS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  EKO
  CJL
  OBN
  FYZ
  GRS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P4.B

  Třídní učitel: PaedDr. Ivana Megvinet | Kmenová učebna: 202

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  CJL
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  Út
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  St
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  Čt
  MAT
  FYZ
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  oběd
  EKO
  OBN
  CJL
  MAT
  MAT
  FYZ
  EKO
  oběd

  Rozvrh třídy T4.C

  Třídní učitel: Ing. Jana Fučíková, PhD. | Kmenová učebna: 214

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  Út
  EKO
  MAT
  CJL
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  St
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  CJL
  MAT
  FYZ
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  OBN
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  oběd

  Partneři školy