Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových

více informací

Správa počítačových sítí

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

více informací

Programování a databázové systémy

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Výsledky přijím. řízení
 • Přípravné kurzy pro uchazeče
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek

  Grafické systémySpecializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek a hybridních mobilních aplikací. Primární náplní této specializace ovšem není výuka grafického designu, ale praktická výuka ovládání grafických nástrojů.

  Po celou dobu studia se budou studenti setkávat s produkty aktuální sady Creative Cloud společnosti Adobe. Nejprve se v programu Adobe Photoshop naučí pracovat s bitmapovou grafikou a v rozsahu od základních technik a pojmů až po pokročilé funkce a jejich využití při zpracování konkrétních úkolů.

  Část výuky je věnována pořízení a následnému střihu videa. Po získání nezbytných teoretických informací a seznámení s potřebným hardwarovým vybavením zvládnou studenti práci s pokročilým střihovým softwarem Adobe Premiere včetně střihu v reálném čase a postprodukci v aplikaci Adobe After Effects, včetně vytváření animací a práci s videi ve formátu HD.

  V další fázi se naučí studenti upravovat vektorovou grafiku za pomoci programu Adobe Illustrator, kde se od tvorby jednoduchých vektorových obrázků propracují až ke kreslení ilustrací a scén s realistickou hloubkou a vzdáleností kreslením tvarů pomocí perspektivní mřížky.

  Web 2.0

  Za pomoci jazyka JavaScript si studenti vyzkouší tvorbu interaktivních webových prezentací a her včetně jejich nasazení na web. Část výuky je věnována i tvorbě grafiky pomocí webových technologií a její animaci.

  V neposlední řadě se studenti naučí tvořit dynamické webové stránky dle nejnovějších standardů a technologie Web 2.0. Studenti se postupně seznámí s HTML, AJAX, JavaScriptem a AJAXem a jazykem PHP, který jim dovolí vytvářet sofistikované webové aplikace. Technologie Web 2.0 využijí i během studia hybridních mobilních aplikací, které je připravuje pro aktuální potřeby trhu moderních technologií.

   

  Učební plán specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek

    Počet hodin v ročníku
  Ročník I. II. III. IV. Celkem
  Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek
  Grafické systémy --- --- 2 2 4
  Tvorba webových stránek --- --- 2 2 4
  Odborné předměty
  Ekonomika --- --- 3 3 6
  Elektrotechnika --- 2 --- --- 2
  Technické zobrazování 2 --- --- --- 2
  Programové vybavení 3 3 2 3 11
  Technické vybavení 2 2 --- --- 4
  Počítačové sítě 2 2 2 2 8
  Základy programování --- 2 2 2 6
  Technická grafika --- 2 2 --- 4
  Prezentační grafika --- 2 --- --- 2
  Technika administrativy 2 --- --- --- 2
  Společná část
  Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12
  Anglický jazyk 3 3 3 3 12
  Německý jazyk --- 2 2 2 6
  Občanská nauka 1 --- 1 1 3
  Dějepis 2 --- --- --- 2
  Základy přírodních věd 2 2 --- --- 4
  Matematika 4 4 4 4 16
  Repetitorium matematiky 2 --- --- --- 2
  Fyzika 2 2 2 2 8
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8

   

  Maturitní zkouška

  Společná část maturitní zkoušky

  Profilová část maturitní zkoušky

   

  Garant specializace

  Kam dál?

  Partneři školy