Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Archiv aktualit

  15. 5. 2024

  Přerušení dodávky pitné vody

  Z důvodu neplánovaného přerušení dodávky pitné vody, bude výuka dne 15. května 2024 ukončena v 9,40 hod.

   

  Ing. Martin Vodička

  ředitel školy

  2. 4. 2024

  Ředitelské volno

  V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji z organizačních důvodů (konání jednotné přijímací zkoušky) v následujících dnech ředitelské volno:

  12. dubna 2024 (pátek) - 1. až 3. ročník, 4. ročník běžná výuka

  15. dubna 2024 (pondělí) – 1. až 4. ročník

   

  Praha 2. dubna 2024

  Ing. Martin Vodička

  ředitel školy

  19. 1. 2024

  Přihlašování na přípravné kurzy k přijímačkám zahájeno

  Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Zájemci si mohou vyzkoušet úlohy z Českého jazyka a literatury a z Matematiky, jejichž obdoba se může vyskytnout v jednotné přijímací zkoušce. Úlohy budou následně vyučujícím vysvětleny. Kurzy jsou určené pro uchazeče, kteří podají přihlášku na naši školu a jsou zdarma.

  Přípravné kurzy v roce 2024 budou opět organizovány distančně.

  Přihlášení k přípravným kurzům můžete provést zde

  18. 9. 2023

  Ředitelské volno

  Na základě písemného sdělení ředitelky ZŠ Litvínovská 600 dojde ve dnech 27. 9. - 1. 10. 2023 v celém objektu školy k mimořádné plošné deratizaci a dezinsekci. Vzhledem k této okolnosti vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění z organizačních důvodů na den 29. září 2023 ředitelské volno.

  18. září 2023

   

  Ing. Martin Vodička  

  ředitel školy

  10. 8. 2023

  Plánovaný výpadek služeb

  Dne 14. 8. a 15. 8. 2023 od 7,00 hod. bude z důvodu rekonstrukce el. rozvodů v budově školy docházet k přerušení dodávky elektrické energie v budově školy. Po dobu výpadku nebudou k dispozici žádné ze služeb našich serverů včetně webových stránek. E-mailové zprávy dorazí do schránek po ukončení výpadku. Po tuto dobu je možné, že bude omezené i telefonické spojení. Předpokládaná ukončení přerušení dodávky je do 15 hod.

  23. 3. 2023

  Ředitelské volno

  V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji z organizačních důvodů (konání jednotné přijímací zkoušky) v následujících dnech ředitelské volno:

  13. dubna 2023 (čtvrtek)

  14. dubna 2023 (pátek)

   

  Ing. Martin Vodička 

  ředitel školy

  7. 3. 2023

  Doprodej vstupenek na Maturitní ples školy

  Doprodej vstupenek na Maturitní ples školy probíhá v kabinetu 101 do pátku 10. 3. 2023 do 10.00. Vstupenky je třeba zakoupit v tomto termínu, na plese již prodej vstupenek nebude možný. 

  13. 1. 2023

  Přihlášky ke studiu

  Naše škola přijímá přihlášky ke studiu prostřednictvím firem zajišťujících přepravní služby např. Česká pošta. V případě, že uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nevyužije služeb přepravních společností a bude odevzdávat přihlášku ke studiu na naší školu osobně, je možné tak učinit na sekretariátu školy a to vždy v pracovní dny v době od 7,30 – 15 hod. Přihlášky je nutné doručit nejpozději do 1. března 2023. 

  10. 1. 2023

  Přihlašování na přípravné kurzy k přijímačkám zahájeno

  Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Zájemci si mohou vyzkoušet úlohy z Českého jazyka a literatury a z Matematiky, jejichž obdoba se může vyskytnout v jednotné přijímací zkoušce. Úlohy budou následně vyučujícím vysvětleny. Kurzy jsou určené pro uchazeče, kteří podají přihlášku na naši školu a jsou zdarma.

  Přípravné kurzy v roce 2023 budou opět organizovány distančně.

  Přihlášení k přípravným kurzům můžete provést zde

  9. 12. 2022

  Přednáška na téma L. G. B. T.

  V rámci projektu Duhový seminář absolvují žáci 1. ročníku přednášku na téma L. G. B. T.

  Přednáška je zaměřena na základní dělení sexuální orientace a poskytnutí odpovědí na základní otázky. Pomáhá ujasnit pohled na toto téma a zároveň objasnit některé nesrovnalosti i všeobecnou problematiku.

  Termín konání:   12. prosince 2022

  12. 8. 2022

  Rozvrh hodin pro školní rok 2022/23

  Rozvrh pro školní rok 2022/2023 naleznete zde. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

  Zahájení šk. roku 2022/2023 bude 1. září 2022:
  1. ročník – 9,00 hod.
  2., 3., 4. roč. – 8,00 hod.

  28. 3. 2022

  Ředitelské volno

  V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji z organizačních důvodů (konání jednotné přijímací zkoušky) v následujících dnech ředitelské volno:

  12. dubna 2022 - 1., 2. a 3. ročník

  13. dubna 2022 – 1. a 2. ročník

  Toto ředitelské volno se týká pouze výše uvedených ročníků.

   

  Ing. Martin Vodička

  ředitel školy

  8. 3. 2022

  Třídní schůzky

  Třídní schůzky rodičů žáků SSŠVT se konají dne 30. března 2022 od 17,00 hod. (třída 4.A od 16,30 hod.) v kmenových učebnách. Přístup do školy je vchodem do SSŠVT. 

  26. 1. 2022

  Lyžařský a snowboardový výchovně vzdělávací kurz

  Žáci 1. ročníku (1.B, C) a ostatní nadšenci zimních sportů se během příštího týdne (29. 1. - 4. 2. 2022) zúčastní lyžařského a snowboardového kurzu v horském hotelu Vltava - Strážné v Krkonoších.
  Těšíme se a snad vše dobře dopadne!

  22. 1. 2022

  PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

  Naše škola upřednostňujeme podávání přihlášek ke studiu prostřednictvím firem zajišťujících přepravní služby např. Česká pošta. V případě, že uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nevyužije služeb přepravních společností a bude odevzdávat přihlášku ke studiu na naší školu osobně, je možné tak učinit na sekretariátu školy a to vždy v pracovní dny v době od 7,30 – 15 hod. Na základě doručení přihlášky zašleme e-mail s potvrzením o převzetí. Přihlášky je nutné doručit nejpozději do 1. března 2022. 

  7. 11. 2021

  Distanční výuka třídy 1.A

  Vzhledem k výskytu COVID19 ve třídě 1.A bude ve dnech 8.-10.11.2021 v této třídě probíhat distanční výuka. Další informace byly odeslány e-mailem.

  Martin Voička - ředitel školy

  20. 9. 2021

  Ředitelské volno

  V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji z organizačních důvodů dne 27. září 2021 ředitelské volno.

  Ing. Martin Vodička

  ředitel školy

   

  4. 8. 2021

  Rozvrh hodin pro školní rok 2021/22

  Rozvrh pro školní rok 2021/2022 naleznete zde. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

  Zahájení šk. roku 2021/2022 bude 1. září 2021:
  1. ročník – 9,30 hod.
  2., 3., 4. roč. – 8,00 hod.

  Případná epidemická opatření budou zveřejněna po vyhlášení MŠMT ČR na školní webové stránce. 

  27. 2. 2021

  Výuka od 1. března 2021

   

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200. Výuka všech ročníků je i nadále organizována distančním způsobem. Pravidla pro distanční vzdělávání obdrželi všichni žáci školy e-mailem dne 30. září 2020. Konzultace prezenční formou jsou, za dodržení pravidel, možné. Nadále je možné konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Pohyb ve škole je možný pouze s ochranou úst a nosu respirátorem třídy FFP2 a vyšší (bez výdechového ventilku) nebo KN95.

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda České republiky dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Na základě mimořádného opatření pokračuje výuka od 19. dubna 2021 do odvolání distančním způsobem.

   

   

   

  14. 2. 2021

  Organizace výuky od 15. února 2021

  V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Výuka všech ročníků je i nadále organizována distančním způsobem. Pravidla pro distanční vzdělávání obdrželi všichni žáci školy e-mailem dne 30. září 2020. Konzultace prezenční formou jsou, za dodržení pravidel, možné. 

  31. 1. 2021

  PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

  Naše škola upřednostňujeme podávání přihlášek ke studiu prostřednictvím firem zajišťujících přepravní služby např. Česká pošta. V případě, že uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nevyužije služeb přepravních společností a bude odevzdávat přihlášku ke studiu na naší školu osobně, je možné tak učinit na sekretariátu školy a to vždy v pracovní dny v době od 7,30 – 15 hod. Na základě doručení přihlášky zašleme e-mail s potvrzením o převzetí. Přihlášky je nutné doručit nejpozději do 1. března 2021. 

  29. 1. 2021

  Organizace výuky od 1. února 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Výuka všech ročníků je i nadále organizována distančním způsobem. Pravidla pro distanční vzdělávání obdrželi všichni žáci školy e-mailem dne 30. září 2020. Konzultace prezenční formou jsou, za dodržení pravidel, možné. 

  7. 1. 2021

  Nejmoderněji vybavená střední škola v ČR!

  Abychom si udrželi pověst nejmoderněji vybavené střední školy v ČR a hýčkali naše studenty, zakoupili jsme ve školním roce 2020/2021 sadu nových PC. Opět se jedná o úspěšnou řadu DELL Precision T3640 s výkonnou konfigurací. Pokročilé provedení počítače Dell Precision T3640 si hravě poradí i s vysokým zatížením ve všech vyučovaných předmětech.

  Bližší informace o nových PC naleznete zde.

  25. 12. 2020

  Organizace výuky od 25. ledna 2021

  V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství. Výuka všech ročníků je i nadále organizována distančním způsobem. Pravidla pro distanční vzdělávání obdrželi všichni žáci školy e-mailem dne 30. září 2020. Konzultace prezenční formou jsou, za dodržení pravidel, možné. 

  25. 12. 2020

  Organizace výuky od 4. ledna 2021

  V souladu s nařízením vlády bude s platností od 4. ledna 2021 organizována výuka žáků všech ročníků distančním způsobem. Pravidla pro distanční vzdělávání obdrželi všichni žáci školy e-mailem dne 30. září 2020. Konzultace prezenční formou jsou, za dodržení pravidel, možné. Na základě sdělení MŠMT probíhá výuka všech ročníků distančním způsobem minimálně do 22. ledna 2021. 

  16. 12. 2020

  Dny volna 21. - 22. prosince 2020

  Na základě opatření MŠMT a vládního nařízení jsou dny 21. a 22. prosince 2020 volnými dny a výuka v těchto dnech není. Výuka začíná dne 4. ledna 2021. S ohledem na epidemickou situaci může dojít ke změně stávajícího systému výuky. Je tedy povinností každého žáka si v období vánočních prázdnin průběžně vybírat školní e-mailovou poštu a příp. sledovat webovou stránku školy.

  3. 11. 2020

  Třídní schůzky

  S ohledem na platná hygienická opatření jsem nucen zrušit termín třídních schůzek, které se měly konat dne 18. listopadu 2020. Další informace byly zaslány e-mailem zák. zástupcům žáků.

  Martin Vodička - ředitel školy

  1. 10. 2020

  Distanční vzdělávání

  Na základě nařízení HSHMP č. 15/2020, č. j.: HSHMP 62585/2020 ze dne 1. 10. 2020 přechází naše škola na distanční vzdělávání. Podrobné informace byly rozeslány žákům a rodičům e-mailem. Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 trvá distanční vzdělávání do 1. 11. 2020.

  20. 8. 2020

  Rozvrh na školní rok 2020/2021

  Na webové stránce školy je již umístěn rozvrh na školní rok 2020/2021. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

  Zahájení šk. roku 2020/2021 bude 1. září 2020:
  1. ročník – 9,30 hod.
  2., 3., 4. roč. – 8,00 hod.

   

  18. 8. 2020

  Plánovaný výpadek elektřiny

  Dne 19.8.2020 bude od 06:45 přerušena dodávka elektrické energie v budově Litvínovská 600. Po dobu výpadku nebudou k dispozici žádné ze služeb našich serverů včetně webových stránek. E-mailové zprávy dorazí do schránek po ukončení výpadku. Po tuto dobu je možné, že bude omezené i telefonické spojení. Předpokládaná délka přerušení dodávky je 9 hodin.

  26. 7. 2020

  Plánovaný výpadek elektřiny

  Dne 3.8.2020 bude od 13:30 přerušena dodávka elektrické energie v budově Litvínovská 600. Po dobu výpadku nebudou k dispozici žádné ze služeb našich serverů včetně webových stránek. E-mailové zprávy dorazí do schránek ihned po ukončení výpadku. Po tuto dobu je možné, že bude omezené i telefonické spojení. Předpokládaná délka přerušení dodávky je 3 hodiny.

  23. 6. 2020

  Ředitelské volno

  V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji ve dnech 29. - 30. června 2020 ředitelské volno.

  Ing. Martin Vodička

  ředitel školy

  1. 6. 2020

  Informace pro uchazeče o studiu

  V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení. (zdroj: MŠMT ČR)

  26. 3. 2020

  Třídní schůzky

  Třídní schůzky, které se měly konat dne 2. dubna 2020 se vzhledem k aktuální situaci ruší.

  10. 3. 2020

  MATURITNÍ PLES - ZRUŠENÍ, NÁHRADNÍ TERMÍN

  Na základě rozhodnutí vlády se až do odvolání ruší všechny akce s počtem nad 100 účastníků. Z tohoto důvodu jsme nuceni maturitního ples naší školy, který se měl konat 13. března 2020 zrušit. Jednáme s Kongresovým centrem Olšanka o možnosti konat ples v náhradním (pozdějším) termínu, na který by platily již zakoupené vstupenky. O tomto termínu budete včas informováni. Pokud by se ples neuskutečnil, bude fin. částka za zakoupené vstupenky vrácena (termín bude včas oznámen). Martin Vodička - ředitel školy

  5. 2. 2020

  Maturitní ples

  Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé naší školy,

  dovolujeme si vás pozvat na 24. maturitní ples SSŠVT, který se koná v pátek 13. března 2020 od 19:00 hodin Kongresovém sálu hotelu Olšanka. Praha 3, Táboritská 23/1000, PSČ 13000. Více informací a časy prodeje vstupenek

  9. 12. 2019

  ADVENTNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN

  v pátek 6.12.2019 se uskutečnil adventní zájezd do Drážďan a jeho cílem bylo poznat místní vánoční zvyky, tradice a speciality. Během prohlídky města si účastníci prohlédli Saskou státní operu, barokní klenot Zwinger, kde se nachází např. slavná Obrazárna starých mistrů, historické centrum Drážďan s dalšími důležitými pamětihodnostmi, jako je např. Rezidenční zámek, katedrála sv. Trojice (bývalý kostel Hofkirche) nebo kostel Frauenkirche. Součástí zájezdu byla i návštěva vojenskohistorického muzea.
  Na závěr jsme si užili atmosféru vánočních trhů a nákupy v PRIMARKu.

  5. 12. 2019

  Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

  Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium šestitýdenní přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

  4. 12. 2019

  Návštěva Pražského hradu

  Naši studenti navštívili prostory Pražského hradu. Kancelář prezidenta republiky slaví v prosinci tohoto roku 100 let od svého vzniku. U příležitosti tohoto výročí jsou přístupné pro školní skupiny reprezentačních prostory Pražského hradu, které jsou mimořádně nazdobeny ve vánočním duchu a připraveny na blížící se vánoční svátky.

  28. 11. 2019

  Veletrh Schola Pragensis 2019

  Naše škola se účastní prezentačního veletrhu pražských středních škol SCHOLA PRAGENSIS 2019. Veletrh se koná ve dnech 28. – 30. 11. 2019 v Kongresovém centru Praha. Najdete nás na stánku č. 231.
  Těšíme se na Vás!

  23. 8. 2019

  Rozvrh na šk. rok 2019/2020, zahájení školního roku

  Na webové stránce školy je již umístěn rozvrh na školní rok 2019/2020. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

  Zahájení šk. roku 2019/2020 bude 2. září 2019:
  1. ročník – 9,00 hod.
  2. roč., 3.A+3.C a 4. ročník – 8,00 hod.

  3.B – 10,00 hod.

  2. 4. 2019

  Ředitelské volno

  V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji z organizačních důvodů (konání jednotné přijímací zkoušky) v následujících dnech ředitelské volno:

  12. dubna 2019 - 1. a 4. ročník

  15. dubna 2019 – 2. ročník

  Toto ředitelské volno se týká pouze výše uvedených ročníků.

  Ing. Martin Vodička - ředitel školy

  13. 3. 2019

  Přerušení konektivity

  Z důvodu navýšení kapacity internetového připojení naší školy dojde dnes tj. 13.03. mezi 15 - 17 hod. ke krátkodobému výpadku konektivity a tím pádem i nedostupnosti služeb našich serverů.

  15. 2. 2019

  Podávání přihlášek ke studiu

  V době jarních prázdnin je možné odevzdávat přihlášky ke studiu na sekretariátu školy v době  út - pá vždy od 8,00 hod. do 13,00 hod.. Mimo jarní prázdniny vždy v pracovní dny době od 7,30 hod. do 16 hod. (v pátek do 14,30 hod.).

  19. 11. 2018

  SCHOLA PRAGENSIS 2018

  Naše škola se opět zúčastní tradičního veletrhu středních škol SCHOLA PRAGENSIS 2018.

  Zveme všechny zájemce o studium na naší škole, aby se přišli podívat na náš výstavní stánek v termínu 22. – 24. 11. 2018 v Kongresovém centru Praha.

  Těšíme se na Vás ve druhém patře, modrý stánek číslo 232.

  22. 8. 2018

  Rozvrh na šk. rok 2018/2019, zahájení školního roku

  Na webové stránce školy je již umístěn rozvrh na školní rok 2018/2019. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

  Zahájení šk. roku 2018/2019 bude 3. září 2018:
  1. ročník – 9,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  4. 4. 2018

  Ředitelské volno

  V odkazu na § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji z organizačních důvodů (konání jednotné přijímací zkoušky) v následujících dnech ředitelské volno:

  12. dubna 2018 - 1. a 2. ročník

  16. dubna 2018 – 1. ročník

  Toto ředitelské volno se týká pouze výše uvedených ročníků.

  Ing. Martin Vodička - ředitel školy

  22. 3. 2018

  Pozvánky k přijímací zkoušce

  Dne 20. 3. 2018 v odpoledních hodinách zpřístupnila organizace CERMAT generování přihlášek k jednotné přijímací zkoušce. Tyto přihlášky byly následně vytištěny, roztříděny a spolu s dalšími materiály odeslány dne 22. 3. 2018 dopisem s doručenkou zákonnému zástupci uchazeče o studium. 

  20. 2. 2018

  Maturitní ples

  Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé naší školy,

  dovolujeme si vás pozvat na 22. maturitní ples SSŠVT, který se koná v pátek 16. března 2018 od 19:00 hodin Kongresovém sálu hotelu Olšanka. Praha 3, Táboritská 23/1000, PSČ 13000. Více informací zde.

  Lístky na ples jsou již skoro vyprodané a přímo na místě budou k dispozici už jen 3 vstupenky.

  20. 9. 2017

  Ředitelské volno 29.9.2017

  Na základě oznámení ředitelky ZŠ Litvínvská 600 RNDr. Cyprichové, proběhne v areálu školy desinsekce a pobyt osob není možný. Z tohoto důvodu, využívajíc své zákonné pravomoci, uděluji dne 29. září 2017 (pátek) ředitelské volno. V tento den se výuka nekoná. Provoz sekretariátu školy nebude v uvedený den zajištěn.

  Ing. Martin Vodička
  ředitel školy

  22. 8. 2017

  Porucha telefonních linek

  Z důvodu poruchy telefonních linek volejte v případě potřeby na telef. číslo: 603 529 768.

  21. 8. 2017

  Rozvrh na šk. rok 2017/2018, zahájení školního roku

  Na webové stránce školy je již umístěn rozvrh na školní rok 2017/18. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

  Zahájení šk. roku 2017/2018 bude 4. září 2017:
  1. ročník - 9,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, psací potřeby a žáci 1. ročníku vysvědčení z 9. ročníku ZŠ.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

  27. 6. 2017

  Turnaj v tee-ballu

  Naše tradiční sportovní hry na konci školního roku jsme zahájili turnajem 7členných třídních družstev v tee-ballu. Vítězem se po dlouhém finále stala třída G3.A. Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast a vynikající sportovní výkony. Na fotografie se můžete podívat zde.

  27. 6. 2017

  Vodácké putování 2017

  Naši studenti se zúčastnili oblíbeného vodáckého zájezdu na řeku Dunajec a Hron. Foto si můžete prohlédnout zde.

  2. 4. 2017

  Ředitelské volno

  V odkazu na § 24. odst 2 zákona č. 561 Sb. vyhlašuji z organizačních důvodů (konání jednotné přijímací zkoušky) na den 12. dubna 2017 ředitelské volno. Toto ředitelské volno se týká všech žáků naší školy.

  Ing. Martin Vodička - ředitel školy

  20. 1. 2017

  Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

  Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium šestitýdenní přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

  18. 8. 2016

  Rozvrh na šk. rok 2016/2017, zahájení školního roku

  Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ je již umístěn rozvrh na školní rok 2016/17. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

  Zahájení šk. roku 2016/2017 bude 1. září 2016:
  1. ročník - 9,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, psací potřeby a žáci 1. ročníku vysvědčení z 9. ročníku ZŠ.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

  3. 3. 2016

  Přihlášky ke studiu

  V týdnu 7.-11.3.16 (jarní prázdniny) je možné doručit přihlášku ke studiu osobně na adresu školy v době 8,30-15,30 hod.(po-pá).

  24. 2. 2016

  Bobřík informatiky 2016

  Ve čtvrtek 18. února 2016 proběhla pod značkou Bebras Challenge ve 14 školách v celé České republice krajská kola soutěže Bobřík informatiky v kategorii Senior. Celkem se jí zúčastnilo 334 studentů.

  Do krajského kola se celkem v Praze probojovalo 30 studentů a naše škola mezi nimi měla své 4 zástupce.

  Nejlépe se umístil Šimon Pokorný, a to na 12. místě. Blahopřejeme!!!

  Přečtěte si více informací.

  17. 2. 2016

  Plánovaný výpadek elektřiny

  Dne 19.2.2016 bude přerušena dodávka elektrické energie v budově Litvínovská 600. Po dobu výpadku nebudou k dispozici žádné ze služeb našich serverů včetně webových stránek. E-mailové zprávy dorazí do schránek ihned po ukončení výpadku. Po tuto dobu je možné, že bude i omezené telefonické spojení.

  9. 8. 2015

  Rozvrh na šk. rok 2015/2016, zahájení školního roku

  Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ je již umístěn rozvrh na školní rok 2015/16. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít ke změnám.

  Zahájení šk. roku 2015/2016 bude 1. září 2015:
  1. ročník - 9,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, psací potřeby, žáci 1. ročníku vysvědčení z 9. ročníku ZŠ  a žáci 3. a 4. ročníku fotografii 3x4 cm.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

  23. 1. 2015

  Jedeme na hory!

  Žáci tříd 1.A, 2.B a 2.C + dobrovolníci se zúčastní v termínu 24.1. - 31.1. lyžařského výchovně výcvikového zájezdu v chatě Mlýn v Herlíkovicích.

  28. 12. 2014

  Upozornění na výpadek služeb 30. 12. 2014

  Dne 30. 12. 2014 od 9.00 do 15.00 mohou být z důvodu údržby nedostupné služby našich serverů. Emaily budou po dobu výpadků uchovávány na záložním serveru a budou doručeny po ukončení údržby.

  Děkujeme za pochopení.

  28. 11. 2014

  Havárie vody

  Z důvodu netekoucí vody ve školní budově (havárie vodovodního potrubí v lokalitě Střížkov) bude dnešní (28.11.2014) výuka ukončena ve 12,35 hod.

  15. 8. 2014

  Rozvrh školy na šk. rok 2014/15, zahájení školního roku

  Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ je již umístěn rozvrh na školní rok 2014/15. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít k jeho změnám.

  Zahájení šk. roku 2014/2015 bude 1. září 2014:
  1. ročník - 9,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, psací potřeby, žáci 1. ročníku vysvědčení z 9. ročníku ZŠ  a žáci 2. až 4. ročníku fotografii 3x4 cm.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

  31. 3. 2014

  Porucha telef. spojení

  Z důvodu poruchy tel. spojení použijte pro kontakt se školou tel. číslo 603 529 768.

  26. 2. 2014

  Lyžařský kurz

  Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám, jsme nuceni lyžařský a snowboardový kurz tříd 1.B a 1.C, který se měl konat příští týden, pro tento školní rok zrušit. Studenti těchto tříd však o lyžařský a snowboardový kurz nebudou ochuzeni. Bude přeložen do období ledna nebo února 2015 tj. do 2. ročníku. Finanční záloha bude přihlášeným studentům vrácena v plné výši. Výuka probíhá v příštím týdnu podle řádného rozvrhu.

  30. 1. 2014

  Planovaný výpadek elektřiny

  Dne 31.1.2014 bude v dopoledních hodinách přerušena dodávka elektrické energie z důvodu výměny hlavního jističe v budově Litvínovská 600. Výpadek elektrické energie je plánován přibližně na 2 hodiny. V tuto dobu nebudou k dispozici žádné ze služeb našich serverů včetně webových stránek. E-mailové zprávy dorazí do schránek ihned po ukončení výpadku. Po tuto dobu je možné, že bude omezeno i telefonické spojení.

  16. 1. 2014

  MATURITNÍ PLES

  Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé naší školy,

  dovolujeme si vás pozvat na XVIII. maturitní ples SSŠVT, který se koná ve čtvrtek 20. března 2014 od 19:00 hodin v prostorách SaSaZu, Bubenské nábřeží 306, Praha 7.

  Vstupenky jsou v prodeji u Mgr. Jitky Vaněčkové v kabinetu 2O6, a to vždy:

  v pondělí 11,45 - 12,35 hod.

  v úterý 13,35 - 15,15 hod. + v době velké přestávky

  ve středu 13,35 - 14,15 hod. + v době velké přestávky

  ve čtvrtek 12,40 - 13,30 hod + v pátek v době velké přestávky

  Koupi vstupenek je možné domluvit předem na adrese vaneckova@sssvt.cz

  Dívka v doprovodu studenta SSŠVT a studentky SSŠVT mají vstup zdarma.Volnou vstupenku pro partnerku si mohou studenti SSŠVT vyzvednout poté, co si zakoupí svou vstupenku, u Mgr. Libora Fialy v kabinetu 101, a to vždy v úterý o velké přestávce.

  Návštěvníkům plesu je k dispozici parkoviště před budovou SaSaZu. Parkování do 20:00 je placeno takto - první hodina zdarma, každá další 40, - Kč. Cena parkování v době od 20:00 do 5:00 je jednotná, a to 80,- Kč, bez ohledu na počet hodin, v jejichž průběhu návštěvník plesu parkoviště využívá.

  6. 1. 2014

  Změna termínu lyž. kurzu tříd 1.B a 1.C

  Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám měním
  tímto termín lyžařského kurzu tříd 1.B a 1.C, který se měl konat od 11.1. do 18.1.2014.
  Nový termín konání lyžařského kurzu je od 3.3.2014 (pondělí) do 9.3.2014(neděle). Vše ostatní (místo pobytu, časy odjezdu a příjezdu) zůstává v platnosti.
  V týdnu 11.1.-18.1.2014 mají žáci řádnou výuku.
  Věřím, že tuto změnu, která aktuálně reaguje na nepříznivé sněhové podmínky, pochopíte.  6. 11. 2013

  Záznamy příchodů a odchodů

  Vzhledem ke stavební úpravám u vchodu do naší školy nebudou od úterý do cca pátku zaznamenány na webové stránce školy příchody a odchody. Děkujeme za pochopení. 

  21. 8. 2013

  Stavební úpravy

  Z důvodu stavebních úprav školy (zateplení a nová fasáda) se omlouváme všem návštěvníkům za zhoršené prostředí. Věřímě, že konečný výsledek bude stát za to.

  12. 8. 2013

  Rozvrh školy na školní rok 2013-14, zahájení školního roku

  Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ je již umístěn rozvrh na školní rok 2013/14. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít k jeho změnám.

  Zahájení šk. roku 2013/2014 bude 2. září 2013:
  1. ročník+3.B - 10,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, fotografii 3x4 cm a psací potřeby.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

  4. 8. 2013

  Porucha telefonních linek

  Z důvodu poruchy telefonních linek není možné dočasně využívat telefonní spojení do školy. Doporučujeme využít e-mail. Porucha je nahlášena a na jejím odstranění se pracuje.

  2. 6. 2013

  Povodňová situace-ředitelské volno

  V souvislosti s povodňovou situací a v návaznosti na vyvíjející se situaci uděluji pro den pondělí 3. června 2013 ředitelské volno tzn. výuka nebude v tento den organizována. Martin Vodička-ředitel školy

  27. 5. 2013

  English at the ZOO-z důvodu povodní zrušeno

  Naše škola se dne 10. 6. 2013 účastní výukové akce Angličtina v Zoo. Tuto akci pořádá nakladatelství Bridge, které vydává anglické výukové měsíčníky Bridge a Gate (www.bridge-online.cz), spolu se Zoologickou zahradou hl. m. Prahy. Hra v sobě spojuje nejen výuku anglického jazyka v interaktivním prostředí, ale v omezené míře využívá metody CLIL a průřezových témat Osobnostní a sociální výchovy, Multikulturní výchovy, a Environmentální výchovy. Součástí hry jsou Anglicky mluvící rodilí mluvčí, kteří budou s žáky komunikovat pouze v angličtině. Tato akce probíhá pod záštitou MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY a Amerického a Kanadského Velvyslanectví v Praze, jejichž zástupci se akce zúčastní.
  English at the ZOO

  22. 4. 2013

  2. kolo přijímacího řízení

  Zájemci o studium od šk. roku 2013-2014 - 2. kolo přijímacího řízení, nechť kontaktují ředitelství školy tel.: 266 313 100, 286 006 559.

  10. 1. 2013

  Maturitní ples školy

  Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé naší školy,

  dovolujeme si vás pozvat na XVII. maturitní ples SSŠVT, který se koná ve čtvrtek 14. března 2013 od 19:00 hodin v prostorách SaSaZu, Bubenské nábřeží 306, Praha 7.

  Vstupenky jsou v prodeji u Mgr. Jitky Vaněčkové v kabinetu 212, a to vždy:

  v pondělí 12,35 - 14,30 hod.

  v úterý 13,35 - 14,30 hod.

  ve středu 13,35 - 14,10 hod.

  ve čtvrtek + v pátek v době velké přestávky

  Koupi vstupenek je možné domluvit předem na adrese vaneckova@sssvt.cz

  Dívka v doprovodu studenta SSŠVT a studentky SSŠVT mají vstup zdarma.Volnou vstupenku pro partnerku si mohou studenti SSŠVT vyzvednout poté, co si zakoupí svou vstupenku, u Mgr. Libora Fialy v kabinetu 101, a to vždy v úterý o velké přestávce.

  Návštěvníkům plesu je k dispozici parkoviště před budovou SaSaZu. Parkování do 20:00 je placeno takto - první hodina zdarma, každá další 40, - Kč. Cena parkování v době od 20:00 do 5:00 je jednotná, a to 80,- Kč, bez ohledu na počet hodin, v jejichž průběhu návštěvník plesu parkoviště využívá.

  19. 11. 2012

  SCHOLA PRAGENSIS 2012

  Naše škola se opět zúčastní tradičního veletrhu středních škol SCHOLA PRAGENSIS 2012.

  Zveme všechny zájemce o studium na naší škole, aby se přišli podívat na náš výstavní stánek v termínu 22. – 24. 11. 2012 v Kongresovém centru Praha.

  Těšíme se na Vás ve čtvrtém patře, stánek číslo 407.

  20. 8. 2012

  Rozvrh školy, zahájení školního roku

  Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ je již umístěn rozvrh na školní rok 2012/13. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít k jeho změnám.

  Zahájení šk. roku 2012/2013 bude 3. září 2012:
  1. ročník+2.B - 10,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, fotografii 3x4 cm a psací potřeby.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

  18. 5. 2012

  Školení (X)HTML pro veřejnost - základní kurz

  Naše škola vypisuje termín na školení: (X)HTML - základní kurz
  Absolventi tohoto školení budou umět vytvářet webové stránky a porozumí jazyku (X)HTML.
  cena: 3700 Kč; délka kurzu: 16 vyučovacích hodin
  termín: 4.6. - 13. 6. 2012

  4.6.2012    14:00 - 17:30 (4 hodiny)
  6.6.2012    14:00 - 17:30 (4 hodiny)
  11.6.2012  14:00 - 17:30 (4 hodiny)
  13.6.2012  14:00 - 17:30 (4 hodiny)

  Kurz je rozložen do několika termínů, aby účastníci měli možnost si probraná témata doma vyzkoušet a připravit si případné dotazy na další blok.
  https://www.sssvt.cz/itsluzby/skolicistredisko/

  V případě Vašeho zájmu mě neváhejte kontaktovat:
  Ing. Aleš Kratochvíl
  kratochvil@sssvt.cz
  tel: 604 200 197, 286 006 568

  7. 2. 2012

  Inspekční zpráva

  Na základě inspekce vykonané na naší škole (9.-12.1.2012) Českou školní inspekcí, byla vyhotovena inspekční zpráva. Celkové hodnocení školy, uvedené v inspekční zprávě, si můžete přečíst zde. Celá inspekční zpráva bude uveřejněna na webové stránce České školní inspekce.

  7. 2. 2012

  Maturitní ples

  Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé naší školy,dovolujeme si vás pozvat na XVI. maturitní ples SSŠVT, který se koná ve čtvrtek 22. března 2012 od 19:00 hodin v prostorách SaSaZu, Bubenské nábřeží 306, Praha 7.

  Vstupenky jsou v prodeji u Mgr. Ludmily Štvánové v kabinetě 212 každou velkou přestávku (9.40 – 10.00) a v čase jejích konzultačních hodin (středa 13.40 – 14.40). Koupi vstupenek je možno domluvit i předem na adrese stvanova@sssvt.cz

  Parkování je možné na parkovišti před budovou SaSaZu. Za parkování do 20:00 se platí takto: první hodina zdarma, každá další za 40, - Kč. Cena od 20:00 do 5:00 je jednotná a to 80,- Kč bez ohledu na počet hodin.
  3. 11. 2011

  Proč se naši studenti nebojí státní maturity...

  Snad by tě mohlo zajímat, že studenti naší školy v jarním termínu státní maturity skončili ve srovnání s 21 podobně zaměřenými pražskými školami na

  • 1. místě v českém jazyce a literatuře
  • 2. místě v anglickém jazyce
  • 2. místě v matematice

  A pokud chceš vědět, jak jsme dopadli v porovnání s více než 2200 středními školami z celé ČR (a to včetně gymnázií), jejichž studenti se zúčastnili státní maturity, pak ti mužeme sdělit, že patříme mezi

  • 7 % škol s nejlepšími výsledky v anglickém jazyce
  • 14 % škol s nejlepšími výsledky v českém jazyce a literatuře
  • 16 % škol s nejlepšími výsledky v matematice
  23. 9. 2011

  Výpadek internetových služeb v pondělí 26.9.

  Během pondělka 26.9. bude probíhat přechod k novému poskytovateli internetových služeb. Omluvte prosím chvilkové výpadky internetu a delší výpadky služeb poskytovaných našimi servery.

  13. 8. 2011

  Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd

  Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ naleznete rozdělení žáků 1. ročníku do tříd.

  Zahájení šk. roku 2011/2012 bude 1. září 2011:
  1. ročník - 10,00 hod

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, fotografii 3x4 cm, fotokopii vysvědčení z 9. ročníku ZŠ a psací potřeby.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

  13. 8. 2011

  Rozvrh pro školní rok 2011-12

  Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ je již umístěn rozvrh na školní rok 2011/12. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít k jeho změnám.

  Zahájení šk. roku 2011/2012 bude 1. září 2011:
  1. ročník - 10,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, fotografii 3x4 cm a psací potřeby.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové stránce školy (www.sssvt.cz).

  16. 6. 2011

  Ředitelské volno - aktuálně

  Vzhledem k tomu, že metro není v 6,30 hod. v provozu, platí informace o mimořádném ředitelském volnu dne 16. června 2011.

  18. 4. 2011

  Vítěz florbalového turnaje

  Školní florbalový turnaj vyhrála třída 3.C. Turnaj se hrál v nové SSŠVT aréně. Foto si můžete prohlédnout zde.

  10. 3. 2011

  Havárie vody - ředitelské volno

  Z důvodu havárie vodovodního řadu, je přerušena dodávka pitné vody do areálu školy. Na základě této skutečnosti, využívaje své zákonné pravomoci, uděluji dne 11. března 2011 - ředitelské volno. Martin Vodička - ředitel školy

  4. 1. 2011

  Maturitní ples SSŠVT

  Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé naší školy,dovolujeme si vás pozvat na XV. maturitní ples SSŠVT, který se koná ve čtvrtek 17. března 2011 od 19:00 hodin v prostorách Národního domu na Smíchově, náměstí 14. října, Praha 5 -  Smíchov.

  Vstupenky jsou v prodeji u Mgr. Ludmily Štvánové v kabinetě 212 každou velkou přestávku (9.40 – 10.00) a v čase jejích konzultačních hodin (úterý 15.30 – 16.30). Koupi vstupenek je možno domluvit i předem na adrese stvanova@sssvt.cz

  2. 12. 2010

  OPEN florbal Trója 2010 - Stříbrná medaile

  O víkendu se školní florbalový tým zúčastnil florbalového turnaje "OPEN florbal Trója 2010". Našli jsme přemožitele až ve finále, kdy jsme podlehli nejtěsnějším rozdílem 5:6 gymnáziu J.Seiferta, rozhodli dvě bleskové branky během 30 sekund v první minutě 2.poločasu, které jsme obdrželi po našich chybách v obraně.

  Nejlepší brankář celého turnaje byl slavnostně vyhlášen Pošta Matěj 2.C a nejlepší hráč našeho týmu byl Pavel Jurča 3.C

  4. 10. 2010

  Planovaný výpadek elektřiny

  Dne 6.10.2010 od 15hod. do 17hod. proběhne úprava hlavních jističů naší budovy. Po dobu výpadku elektrické energie nebudou dostupné žádné ze služeb našich serverů. E-maily jsou po dobu výpadku uchovávány na záložním serveru.

  16. 9. 2010

  Opět na Běstvině

  115 studentů naší školy se zúčastnilo oblíbeného a tradičního sportovního kurzu s bohatým programem v Běstvině. Nejlepším sportovcem se stal Honza Jirka ze třídy 2.A. Fotky si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

  25. 8. 2010

  Planovaný výpadek elektřiny

  Dne 30.8.2010 od 9:30 bude přerušena dodávka elektrické energie z důvodu výměny hlavního jističe v budově Litvínovská 600. Výpadek elektrické energie je plánován přibližně na 6hodin. Se zprovozněním se počítá kolem 15:30. V tuto dobu nebudou k dispozici žádné ze služeb našich serverů včetně webových stránek. E-mailové zprávy dorazí do schránek ihned po ukončení výpadku. Po tuto dobu je možné že bude i omezené telefonické spojení.

  16. 8. 2010

  Rozvrh pro školní rok 2010/11

  Na webové stránce školy v sekci „pro studenty“ je již umístěn rozvrh na školní rok 2010/11. Tato verze rozvrhu je pracovní a může dojít k jeho změnám.

  Zahájení šk. roku 2010/2011 bude 1. září 2010:
  1. ročník - 10,00 hod.
  2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod.

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, fotografii 3x4 cm a psací potřeby.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na webové  stránce školy (www.sssvt.cz).

  24. 6. 2010

  Nejlepší skokan

  Nejlepším skokanem (lehkoatlatickým výškařem) se v tradiční soutěži výpočtářská laťka stal Pepa Rubeš ze třídy 1.D.

  Fotky ze soutěže naleznete zde.

  8. 1. 2010

  Pozvánka na Maturitní ples

  Dovolujeme si pozvat všechy žáky, rodiče, absolventy, přátele a ostatní na maturitní ples školy, který se koná 18. března 2010 od 19 hod. ve všech prostorách Národního domu na Smíchově, náměstí 14. října, Praha 5 - Smíchov. Vstupenky jsou pro žáky v prodeji u Mgr. Štvánové (kabinet 201) každou velkou přestávku (9.40 - 10.00 hodin) a v době konzultačních hodin. Veřejnost si může domluvit zakoupení vstupenek e-mailem: stvanova@sssvt.cz

  26. 9. 2009

  Tradiční školní turnaj v kopané

  Rozlosování základního kola:
  1C X 1A PO 5.10. 3.VH výsledek 5 : 2
  2B X 2A PO 5.10. 8.VH výsledek 1 : 6
  4C X 1D ST 30.9. 5.VH výsledek 6 : 2
  4B X 2C ČT 1.10. 1.VH výsledek 2 : 8
  1B X 4A ÚT 29.9. 7.VH výsledek 1 : 5
  Rozlosování čtvrtfinále:
  3B X 3A ČT 8.10. 3.VH výsledek 14 : 1
  1C X 2A PÁ 9.10. 1.VH výsledek 2 : 3 (na penalty)
  4C X 2C ST 7.10. 5.VH výsledek 2 : 3 (na penalty)
  4A X 3C ČT 8.10 7.VH výsledek 2 : 3
  Semifinálové zápasy:
  2A x 3B ČT 15.10. 3.VH výsledek 4 : 10
  2C x 3C ST 14.10. 4.VH výsledek 4:0
  FINÁLE
  3.B x 2.C
  VÍTĚZEM ŠKOLNÍHO TURNAJE V KOPANÉ SE STALA 3.B

  3. 9. 2009

  Prospěchové stipendium

  Našim studentům bylo vyplaceno ve školním roce 2008/09 prospěchové stipendium v částce více než 50.000,-.

  13. 8. 2009

  Rozvrh pro šk. rok 2009/10

  V sekci "Pro studenty" je zveřejněn rozvrh pro šk. rok 2009/10. Tento rozvrh je bez záruky a mohou nastat dodatečné změny.

  30. 6. 2009

  Provoz školy v době školních prázdnin, zahájení šk. roku

  V době letních prázdnin je provoz sekretariátu školy
  (pro vyřizování stud. záležitostí):
  9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8. vždy v době 9,00–10,00 hod.
  Od 24.8. každý pracovní den vždy 9 – 13 hod.

  Pro naléhavé případy je možné použít telefon: 266 31 31 00, 286 006 559 – stálá služba (hovor bude přesměrován na pracovníka vedení školy) event. e-mail: sssvt@sssvt.cz.

  Zahájení šk. roku 2009/2010 bude 1. září 2009 v následujících časech: 1. ročník - 10,00 hod., 2., 3. a 4. ročník – 8,00 hod. (T3.A – 9,00 hod.)

  Každý žák si první den školy přinese přezůvky, fotografii 3x4 cm a psací potřeby.

  Aktuální zprávy budou průběžně zveřejňovány na internetové stránce školy (www.sssvt.cz).

  25. 6. 2009

  Vltava 2009

  Naše škola uspořádala pro zájemce tradiční vodácký zájezd na řeku Vltavu a se školní flotilou, která čítá 12 lodí. Počasí bylo vesměs slušné a tak se dá říct, že kromě první půlky eskymáka jsme se naučili lecos z vodáckého kumštu. Po společně připravené stravě se nikomu nic nestalo a mnohdy i chutnala. A tak se těšíme na příští rok.
  Fotky Vltava 2009 naleznete zde

  23. 3. 2009

  Náš student - vítěz celostátní soutěže

  Náš student Lukáš Kubalík zvítězil v celostátní soutěži (29 středních škol z ČR) Autodesk Academia Design 2009 - kategorie 2D, konané 20. - 21.3.2009. Děkujeme i Michalu Srbovi za účast v soutěži.

  19. 3. 2009

  Maturitní ples 2009

  Ve čtvrtek 19.3.2009 proběhl v Národním domě na Smíchově maturitní ples.

  1. 2. 2009

  Tradiční lyžařský zájezd

  Ve dnech 24.-31.ledna 2009 se uskutečnil oblíbený lyžařský a snowboardový zájezd studentů 2.-4.ročníku v Herlíkovicích. Kromě zimních radovánek jsme navštívili plavecký bazén, kde proběhl turnaj ve vodním "pólíčku".

  28. 1. 2009

  Florbalový turnaj v Babicích

  Náš florbalový tým se představil v nových dresech na florbalovém turnaji v Babicích. Nevedl si vůbec špatně. I přesto, že obhajoval loňské vítezství, byl poražen až ve finále a obsadil druhé místo. Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Ondřej Kulle.

  27. 1. 2009

  Maturitní ples 2009 - zakoupení vstupenek

  Maturitní ples se koná 19. března 2009 od 19.00 hodin ve všech prostorách Národního domu na Smíchově, náměstí 14. října, Praha 5 - Smíchov. Vstupenky v ceně 260,- , 210,- a 200,- Kč jsou pro žáky v prodeji u Mgr. Štvánové (kabinet 201) každou velkou přestávku (9.40 - 10.00 hodin) a při konzultačních hodinách každé pondělí 15.00 - 16.00. Veřejnost si může domluvit zakoupení vstupenky na e-mailu stvanova@sssvt.cz

  19. 12. 2008

  Vánoční tombola

  Již tradičně poslední den před vánoci proběhla vánoční tombola o ceny.

  18. 11. 2008

  Beseda pro žáky 4. ročníku

  Naše škola připravila a finančně zajistila přednášku pro žáky 4. ročníku "Poradenství v profesním uplatnění".

  15. 9. 2008

  Sportovní kurz – tradice školy

  V týdnu od 8.-13.9.08 se uskutečnil tolik oblíbený sportovní kurz v Běstvině. Počasí a program vyšel na 100% a všichni účastníci byli opět spokojeni. A již teď se těšíme na příští rok.

  26. 8. 2008

  Nový školní rok - nové počítače Dell

  Tak, jako každý rok jsme pro naše studenty obnovili ICT vybavení školy. Připraveny jsou dvě učebny IT s celkem 34ks nových počítačů Dell s následující konfigurací: Dell Presision T3400 - Intel Core2 Quad Q6600 - 2.4GHz, 4MB Cache, HDD SataII 500GB, 4GB RAM, grafická karta NVIDIA Quaddro FX1700. Podrobnosti o vybavení školy naleznete zde.

  26. 6. 2008

  Turnaj v tee-ballu

  Vítězem tradičního závěrečného turnaje školního roku v tee-ballu se stala třída 3.C, Která kromě věcných cen obdržela putovní pohár. Gratulujeme.

  25. 6. 2008

  Zlatá laťka 2008 - soutěž ve skoku vysokém

  Již tradičně se přihlášení žáci utkali v soutěži ve skoku vysokém. Rekord školy, který je 187 cm nepadl. Ale slušným výkonem 167 cm zvítězil student 1.B Ondřej Černý. Gratulujeme.

  24. 6. 2008

  Turnaj v soft-rugby

  Letos poprvé se konal třídní turnaj v soft-rugby. Ve finále se utkaly třídy 1.B a 1.C. Vítězem se nakonec stala třída 1.B. Gratulujeme.

  23. 6. 2008

  Další nové dělo - server

  Flotila serverů byla doplněna o dalšího kamaráda. Server, který slouží pro úschovu,distribuci obrazů disků a také jako hostitel identifikačního systému GateKeeper byl zaměněn za nový. Nový server o velikosti 1U disponuje větší diskovou kapacitou a také výkonějším hardwarem. Server má následující konfiguraci: Dell PowerEdge R200, Quad Core Xeon 2.5GHz, 8GB RAM, 1TB SATA RAID1.

  2. 6. 2008

  Slavnostní předání maturitních vysvědčení

  Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v obřadní síni Úřadu městské části Praha 9. Zůčastnili se nejen maturanti ale také všichni vyučující kteří se podíleli na maturitních zkouškách.

  22. 8. 2007

  VPN Server opět v provozu

  Od 22.srpna je opět v provozu server pro ukládání dat přes VPN návod najdou studenti po přihlášení na školní stránky. Data na tomto serveru zůstavají zachována.

  5. 6. 2007

  Doplňovací volby do školské rady

  Vzhledem k ukončení studia zástupce žáků ve školské radě, proběhnou dne 14.6 a 25.6.2007 doplňovací volby do školské rady.

  22. 12. 2006

  Autodesk Academia Program

  Studentská licence ZDARMA - AutoCAD 2007, Inventor 11. Návod na získání studentské licence k dispozici po přihlášení uživatele na tyto stránky.

  1. 6. 2006

  4 ročníky - Přesměrování pošty a zrušení už. účtů

  Studentům 4.ročníků byly k dnešnímu dni smazány uživatelské účty a zároveň zřízeno přesměrování poštovních schránek na dodané adresy. Data jsou zatím jen přesunuta a po určitou dobu ponechána v archivu. Zkontrolujte funkčnost přesměrování zdali byly adresy pro přesměrování pošty správně dodány.

  26. 5. 2006

  Přesměrování pošty pro maturanty

  Studentům 4.ročníků budou příští středu (31.5.2006) nebo čtvrtek smazány uživatelské účty na našem serveru a stím i přesunuty mailové schránky a domovské složky. Pro stažení Vaší pošty můžete použít službu POP3. Nastavení jsou následující: Pop3server: mail.sssvt.cz už. účet a heslo totožné s přihlášení do sítě. Od tohoto data bude také nastaveno přesměrování pošty na adresy které jste si zvolili a přesměrování udržováno minimálně po dobu jednoho školního roku. Otestujte pak proto funkčnost přeměrování zdali byly adresy pro přesměrování správně dodány. Více informací na kony@sssvt.cz.

  28. 4. 2006

  Nové internetové stránky školy

  Od dnešního dne je plně dostupná nová verze stránek školy. Věříme, že nové stránky budou přehlednější a většinu funkcí naleznete pouze pod jedním přihlášením. Tyto stránky budou postupně průběžně doplňovány o další funkce a informace. Vaše dotazy, případné nesrovnalosti posílejte na e-mail: kony@sssvt.cz.

  29. 9. 2004

  Nabídka zlevněného předplatného časopisu GameStar

  GAMESTAR - 1 výtisk 69,-Kč vč CD (na trhu 150,-Kč) od čísla 10/2004 - 12/2004 tj. 3 čísla za 217,-Kč

  Třídní učitelé vyberou od zájemců příslušnou finanční částku a odevzdají ji spolu se seznamem žáků do 15. října 2004 na sekretariát školy.

  1. 9. 2004

  Nabídka zlevněného předplatného časopisů

  PC WORLD - předplatné 1 výtisk s CD 30,-Kč (na trhu 110,-Kč ) od čísla 10/2004 - 12/2004 tj. 3 čísla 90,-Kč

  PC MAGAZINE - 1 výtisk 25,-Kč (na trhu 105,-Kč) od čísla 10/2004 - 12/2004 tj. 3 čísla za 75,-Kč

  SOFTWAROVÉ NOVINY - 1 výtisk s CD 5,-Kč (na trhu 89,-Kč) od čísla od čísla 10/2004 - 12/2004 tj. 3 čísla za 15,-Kč.Jedná se o remitendní výtisky zpravidla cca 1 měsíc staré.

  COMPUTER WORLD - obdrží každý žák zdarma

  BUSSINES WORLD - obdrží každý žák zdarma

  Třídní učitelé vyberou od zájemců příslušnou finanční částku a odevzdají ji spolu se seznamem žáků do 13. září 2004 na sekretariát školy.

  Partneři školy