Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Programování

  Programování

  Ve třetím ročníku je předmět zaměřen na prohloubení znalosti OOP získaných ve druhém ročníku v předmětu Programové vybavení a rozšiřují je o pokročilé prvky (abstrakce, statické třídy, vnitřní třídy, generické třídy). Během výuky OOP se neustále dbá na správné pochopení a důležitá je silná souvislost s reálným světem a přirovnávání objektových prvků v programování k objektům skutečného světa. Dále se studenti seznámí s používáním formulářů a grafického prostředí .NET. Tvořit budou formulářové programy a postupně se seznámí s jednotlivými formulářovými komponentami – např. listbox, datagrid či běžná tlačítka a textová pole. Neméně důležitou součástí je zvládnutí technik kreslení pomocí GDI+ knihovny. Díky tomu budou schopni vykreslovat průběhy matematických funkcí nebo zaznamenávat měření do grafu. Dále využijí knihovnu při tvorbě jednoduchých i pokročilejších počítačových her.

  V tomto předmětu se učí pokročilé programovací techniky a poznají i oblasti mimo běžnou implementaci. Mezi tuto rozšiřující náplň patří zejména zvládnutí základních dokumentačních technik a základy jazyka UML (Unified Modeling Language - zejména class diagram, sequence diagram nebo use case). Poté tyto znalosti, společně s dobrými vlastnosti OOP zužitkují při studiu jednoduchých návrhových vzorů GoF. Studenti si také rozšíří znalosti z algoritmizace, jelikož se setkají s pokročilými řadícími algoritmy, jako je Quick Sort nebo Merge Sort, naučí se měřit efektivitu a asymptotickou složitost algoritmů a setkají se základním porovnáváním algoritmů. Samozřejmostí je také zaměření na datové struktury zásobník a fronta a jejich vztah ke stromovým strukturám a rekurzi.

  V posledním ročníku si studenti vyzkouší praktické aplikace získaných znalostí. Náplní je dále práce s databází, mapování objektů na relační databázi a využívání ORM (Entity Framework). Studenti se také naučí, jak svůj vytvořený program otestovat pomocí profesionálních technik testování, naučí se psát unit testy, vyzkouší si integrační testy či další metodiky testování. Poslední stěžejní náplní je využívání programovacích technik ve webových aplikacích. V této fázi pochopí studenti základy návrhové architektury Model-View-Controller, naučí se využívat technik směrování a využijí dosažené znalosti OOP a práce s databázemi. Po pochopení principů architektury MVC se studenti učí navrhovat a implementovat REST API a následně propojit webovou aplikaci s klientem naprogramovaným v odlišné technologii.

  Počet hodin u jednotlivých specializací

    Ročník
  Specializace I. II. III. IV. Celkem
  Správa počítačových sítí --- --- --- --- ---
  Programování a 
  databázové systémy
  --- -- 2(2) 2(2) 6(6)
  Grafické systémy a 
  tvorba webových stránek
  --- --- --- --- ---

  Vyučující:

  < Zpět na seznam předmětů

  Kam dál?

  Partneři školy