Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových

více informací

Správa počítačových sítí

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

více informací

Programování a databázové systémy

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Výsledky přijím. řízení
 • Přípravné kurzy pro uchazeče
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Specializace

  Správa počítačových sítí

  Správa počítačových sítíV rámci této studijní specializace studenti nejprve získají znalosti o standardech sítě, protokolech TCP/IP a zvládnou konfiguraci aktivních prvků jak lokální, tak i bezdrátové sítě. Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů  fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech  správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových služeb či směrování. Dále získají potřebné znalosti a dovednosti  pro zabezpečení sítě před napadením viry,  práci s certifikáty, konfiguraci firewallu. Na jejich základě budou schopni vytvářet počítačové sítě od návrhu až po plnou realizaci a uvedení do provozu.

  ...více o specializaci Správa počítačových sítí


  Programování a databázové systémy

  Programování a databázové systémyZákladem této studijní specializace je osvojení si praktických programovacích technik a dovednosti. Studenti se naučí pravidla algoritmizace, seznámí se s vytvářením vývojových diagramů, používáním procedur a funkcí, prací se soubory. Výuka je nejprve orientována na programování v příkazovém řádku i na vizuální programování. V další výukové fázi jsou studenti seznámeni se zásadami objektově orientovaného programování, naučí se používat formuláře a jiné grafické komponenty, vytvářet grafy a obrazce, používat SQL jazyk v databázových aplikacích. Neopominutelnou součástí výuky je také navrhování a tvorba databází a databázových strojů.

  ...více o specializaci Programování a databázové systémy


  Grafické systémyGrafické systémy a tvorba webových stránek

  V rámci specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek se studenti naučí vytvářet webové prezentace pomocí nepoužívanějších technologií. Naučí se pracovat s HTML kódem, CSS styly, PHP a JavaScriptem. Dále se naučí pracovat s bitmapovou a vektorovou  grafikou zastoupenou softwary od společnosti Adobe. Není zde opomenuto ani na střih videa a tvorba Flashových prezentací.

  ...více o specializaci Grafické systémy a tvorba webových stránek

  Partneři školy