Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Německý jazyk

   MG 4606

  Německý jazyk se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk počínaje druhým ročníkem s časovou dotací dvě hodiny týdně. Od školního roku 2017/18 se studenti dělí na dvě skupiny podle pokročilosti.

  Základním učebním materiálem jsou učebnice Genau 1 a 2, které se osvědčily mimo jiné díky systematicky uspořádané gramatice i slovní zásobě. V učebnicích je dostatek materiálů přibližujících reálie německy mluvících zemí. Jako doplňující materiály slouží díky vybavení učeben multimediální technikou on-line materiály (cvičení, poslechy, videoukázky).

  Výuka je zaměřena na zvládnutí běžných komunikačních dovedností, důraz je kladen na schopnost řešit standardní situace v německém jazyce. Procvičujeme mluvení, poslech, čtení i psaní.

  Studenti mají možnost využívat pravidelných konzultací, nad rámec konzultačních hodin se v případě zájmu věnujeme jak studentům se slabším prospěchem, tak studentům, kteří mají zájem si prohloubit znalosti nad rámec probíraného učiva.

  Počet hodin u jednotlivých specializací

   Ročník
  SpecializaceI.II.III.IV.Celkem
  Správa počítačových sítí---2(2)2(2)2(2)6(6)
  Programování a 
  databázové systémy
  ---2(2)2(2)2(2)6(6)
  Grafické systémy a 
  tvorba webových stránek
  ---2(2)2(2)2(2)6(6)

  Vyučující:

  < Zpět na seznam předmětů

  Kam dál?

  Partneři školy