Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových

více informací

Správa počítačových sítí

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

více informací

Programování a databázové systémy

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Přípravné kurzy pro uchazeče
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Nepovinné předměty

  Kromě povinných vyučovacích předmětů mohou studenti SSŠVT navštěvovat v průběhu studia také řadu předmětů nepovinných. Mohou si vybírat z různorodé nabídky, od specializovaných kurzů ICT s mezinárodní platností až po sportovní aktivity. Předmět řízení motorových vozidel je částečně dotován školou. Výuka ostatních předmětů je bezplatná.

  Nepovinné předměty:

   

  Kam dál?

  Partneři školy