Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Matematika

  budovajaro2

  1. ročník: V 1. pololetí probíhá opakování učiva ZŠ. Výuka je zaměřena na základní dovednosti látky ZŠ (operace se zlomky, mocniny a odmocniny, procenta, operace s množinami, absolutní hodnota, intervaly, úpravy výrazů). Ve 2. pololetí navazuje výuka na 8. a 9. ročník ZŠ (lomené výrazy, lineární rovnice a nerovnice). Výrazy a jejich úprava, lineární rovnice a nerovnice. Poté začínáme již probírat látku středních škol – rovnice a nerovnice v podílovém a součinovém tvaru, kvadratické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice s proměnnou pod odmocninou a rovnice řešené pomocí substituce, rovnice s parametrem.

  2. ročník: Opakování a prohloubení učiva v planimetrii. Následuje látka o elementárních funkcích a s nimi souvisí i další typy rovnicexponenciální a logaritmické rovnice, goniometrické rovnice. V závěru goniometrických funkcí je látka zaměřena na trigonometrii obecného trojúhelníku.

  3. ročník: Nejdříve rozšiřujeme množinu čísel o další číselný obor – komplexní čísla. Naučíme se pracovat s komplexními čísly, budeme řešit kvadratické a binomické rovnice. Následuje geometrie v prostoru – stereometrie. Na tuto látku navazuje vektorová algebra, analytická geometrie v rovině a prostoru. Závěr roku je věnován kuželosečkám.

  4. ročník je rozdělen do tří úseků. V prvním se probírá kombinatorika – nejprve se naučíme počítat s faktoriály a kombinačními čísly, poté probereme jednotlivé skupiny v kombinatorice (variace, kombinace, permutace) a vše nakonec využijeme k počítání pravděpodobnosti. Závěr této první části bude věnován základům statistiky. Náplní druhého úseku jsou posloupnosti (aritmetická a geometrická) a geometrické řady. Poslední látkou je diferenciální počet. V něm se přesouváme od elementárních funkcífunkcím složeným a pomocí limit a derivací se naučíme z funkčního předpisu funkce zjistit některé důležité vlastnosti dané funkce.

  Cílem celého čtyřletého učiva matematiky je probrat danou látku tak, aby studenti uspěli u státní maturitní zkoušky a zvládli přijímací řízení na vysoké školy, dále aby získali takové vědomosti, které jim umožní absolvovat vysoké školy především technického směru.

  Počet hodin u jednotlivých specializací

    Ročník
  Specializace I. II. III. IV. Celkem
  Správa počítačových sítí 4 4 4 4 16
  Programování a 
  databázové systémy
  4 4 4 4 16
  Grafické systémy a 
  tvorba webových stránek
  4 4 4 4 16

  Vyučující:

  < Zpět na seznam předmětů

  Kam dál?

  Partneři školy