Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Fyzika

  Máme za to, že výuka fyziky nemusí být nudnou přednáškou „chytrého“ pana profesora, slepým dosazováním do vzorečků se spánkem bojujících studentů či memorováním se předepsaného textu z moudré učebnice…

  Měření za pomocí Vernier vybavení

  Jde nám o to, aby se z našich studentů stali lidé, kteří budou především schopni tvořivě myslet a nápaditě řešit problémy. Právě proto se snažíme nenabízet studentům hotové, někým objevené a v učebnici zapsané „pravdy“, nýbrž společnou cestou přicházet věcem na kloub. Výuka tak probíhá většinu času formou dialogu, kdy učitel je v roli průvodce a studenti jsou postaveni před vybranou úlohu, fyzikální problém nebo experiment a mají za úkol jej vyřešit. Díky tomu si každý ve své hlavě prochází svoji vlastní cestu k pochopení jevu, ke kterému úloha směřuje. Studenti se tak učí vycházet z toho, co již znají, vytváří a obhajují své hypotézy, a pokud je možné, pomocí experimentu je ověřují. Věříme, že o člověka, který dokáže takto samostatně a kreativně myslet, bude na trhu práce velký zájem.

  Látka probíraná ve čtyřech ročnících víceméně pokrývá obsah gymnaziálního učiva (soupis hlavních tematických celků viz níže). Učivem si však volíme vlastní cestu s důrazem na to, aby probíraná látka byla co nejvíce propojená se záležitostmi běžného života, techniky kolem nás i samotné přírody.

  Měření za pomocí Vernier vybavení

  Díky tomu, že počítač je elektrotechnické zařízení, klademe ve druhém ročníku velký důraz na kapitolu Elektřina a magnetismus. Snažíme se ji ovšem uchopit praktickým způsobem připomínajícím spíše elektrotechnická “praktika”, než teoreticky pojatý předmět. Studenti pomocí experimentu krok za krokem nejprve objevují, jak se chová elektrický náboj, poté sestavují základní elektrické obvody s rezistory a učí se pracovat s multimetrem. Později objevují funkce dalších elektrotechnických součástek a poznávají, k čemu všemu je lze použít.

  Na základě porozumění chování součástek ve stejnosměrných obvodech poté objevujeme zákonitosti střídavého proudu a jeho uplatnění, jak v elektrických rozvodech všude kolem nás, ale také motorech, transformátorech, apod.

  Při praktické výuce s výhodou využíváme jednoduché “hřebíčkové obvody”, které jsou velmi názorné a snadno sestavitelné. Pro některá měření je pak kombinujeme s měřícím systémem Vernier a můžeme tak velmi efektivně získat představu toho, co se v daných obvodech právě děje.

  Ačkoli výuka fyziky je do jisté míry závislá na znalostech matematiky, jde nám o to, aby právě použití matematického aparátu nebylo pro naše studenty „strašákem“. Místo složitých postupů často využíváme jednoduchou logiku, která k výsledku vede podle nás mnohem názorněji, než při použití již hotového vzorce.

  Současně jsme pyšní na to, že můžeme nabídnout velmi bohaté a kvalitní experimentální zázemí, díky kterému mohou studenti pozorovat probírané jevy v praxi, jakož i ověřovat společně vytvořené hypotézy. Bližší informace o vybavení učebny fyziky naleznete zde.

  Počet hodin u jednotlivých specializací

   Ročník
  SpecializaceI.II.III.IV.Celkem
  Správa počítačových sítí23229
  Programování a 
  databázové systémy
  23229
  Grafické systémy a 
  tvorba webových stránek
  23229

  Vyučující:

  < Zpět na seznam předmětů

  Kam dál?

  Partneři školy