Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Anglický jazyk

  Anglický jazyk se na naší škole vyučuje třikrát týdně od prvního do čtvrtého ročníku. V prvním ročníku začínáme s učebnicí pro mírně pokročilé (úroveň B1). Ve třetím ročníku pokračujeme s úrovní pro středně pokročilé (B1+/B2) a maturitní přípravou. Výstupní úroveň znalostí anglického jazyka přesahuje rámec úrovně maturitní zkoušky.

  Výuka je zaměřena na přípravu ke státní maturitní zkoušce s ohledem na rozvoj všech základních jazykových dovedností tj. mluvení, poslech, čtenípsaní. Kromě všeobecných témat se také průběžně probírá odborná angličtina zaměřená na informační a komunikační technologie (ICT). Ve výuce se využívá multimediální technika, hodiny se konají nejen v kmenových, ale i v odborných počítačových učebnách. Škola poskytuje široký výběr učebních materiálů (učebnice, slovníky, časopisy), které si studenti mohou zapůjčit nebo prostřednictvím školy se slevou zakoupit. Součástí výuky je četba cizojazyčné literatury, studenti mají k dispozici bohatě zásobenou anglickou sekci školní knihovny

  englishme-logo-transparent

  V prvním ročníku se otevírá pro zájemce nepovinný předmět Repetitorium anglického jazyka k procvičení a upevnění základů gramatiky a slovní zásoby. Ve čtvrtém ročníku se mohou studenti přihlásit na Seminář z anglického jazyka zaměřený na intenzivní přípravu k maturitě. Pokročilí studenti všech ročníků mají možnost navštěvovat nepovinný předmět Příprava na FCE. Škola nabízí registraci, přípravu a učební materiály na zkoušky Cambridge English, což jim usnadní získat mezinárodně platný certifikát. V případě dostatečného počtu zájemců je možné konat tyto zkoušky na počítačích v prostorách školy.

  Vyučující uplatňuji individuální přístup, berou ohled na rozdílnou úroveň znalostí a speciální vzdělávací potřeby.

  Všem studentům nabízíme možnost pravidelných konzultací mimo výuku.

  Počet hodin u jednotlivých specializací

    Ročník
  Specializace I. II. III. IV. Celkem
  Správa počítačových sítí 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12)
  Programování a 
  databázové systémy
  3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12)
  Grafické systémy a 
  tvorba webových stránek
  3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12)

  Vyučující:

  < Zpět na seznam předmětů

  Kam dál?

  Partneři školy