Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Webkamera

  Web­ka­me­ra za­bí­rá vchod do bu­do­vy SSŠVT. Ak­tu­a­li­za­ce sním­ků ka­me­ry na we­bo­vém ser­ve­ru pro­bí­há při­bliž­ně jed­nou za vte­ři­nu. Při sní­že­né vi­di­tel­nos­ti je akti­vo­vá­no noč­ní vi­dě­ní. Pro aktu­a­li­za­ci sním­ku je nut­no po­u­žít tla­čít­ko 'Obnovit'.

  Partneři školy