Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Školní knihovna

   

  Žáci naší školy mohou využít školní knihovny, která zahrnuje více než 1700 děl z oblasti umělecké i odborné literatury v českém a anglickém jazyce.

  Knihovna obsahuje všechna díla ze školního seznamu maturitní četby k maturitní zkoušce z ČJL. Kromě maturitní četby zde mohou studenti nalézt dlouhý výčet zajímavých děl českých i světových autorů.

  Pro zdokonalení v angličtině a přípravě k maturitní zkoušce z ANJ je studentům k dispozici více než 750 děl různých jazykových úrovní v anglickém jazyce.

  Kompletní katalog knihovny mohou studenti najít po přihlášení do systému Bakaláři. Činnost knihovny se řídí výpůjčním řádem.

   

   

  Výpůjční hodiny školní knihovny:

  Česká a slovenská sekce                  

  v době hlavní přestávky (9:40 – 10:00) na sekretariátu školy

  (student vyplní žádost o zapůjčení knižního titulu a následující den si titul v době hlavní přestávky vyzvedne)

  Anglická sekce (Ivana Megvinet)     

  pondělí, pátek 13:30 – 14:00, event. v době velké přestávky (kabinet 201)

   

   

  Partneři školy