Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P1.A

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEZ
  POS
  OBN
  DEJ
  oběd
  TVY
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Út
  TVY
  CJL
  MAT
  ZPV
  TEA
  RMA
  oběd
  St
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  DEJ
  MAT
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  FYZ
  TEZ
  TEV
  TEV
  MAT
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  oběd
  RMA
  CJL
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEA
  POS
  oběd

  Rozvrh třídy P1.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 116

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  TEZ
  TEV
  TEV
  oběd
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TVY
  Út
  ZPV
  TVY
  CJL
  TEA
  RMA
  oběd
  OBN
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  St
  FYZ
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPV
  MAT
  RMA
  DEJ
  oběd
  Čt
  POS
  MAT
  FYZ
  TEZ
  CJL
  DEJ
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  POS
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEA
  oběd

  Rozvrh třídy T1.C

  Třídní učitel: Mgr. Libor Fiala | Kmenová učebna: 103

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEA
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEZ
  RMA
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TVY
  ZPV
  Út
  OBN
  MAT
  TVY
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  DEJ
  oběd
  St
  CJL
  ZPV
  MAT
  TEV
  TEV
  POS
  oběd
  Čt
  TEA
  FYZ
  TEZ
  CJL
  MAT
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  MAT
  CJL
  FYZ
  DEJ
  RMA
  oběd

  Rozvrh třídy G2.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 214

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TVY
  CJL
  OBN
  ZPR
  MAT
  oběd
  TEV
  TEV
  Út
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TVY
  FYZ
  St
  CJL
  ZPV
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  MAT
  oběd
  Čt
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPV
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  FYZ
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P2.B

  Třídní učitel: Mgr. Ludmila Bláhová | Kmenová učebna: 109

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEV
  TEV
  MAT
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  CJL
  OBN
  oběd
  Út
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  St
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPV
  MAT
  FYZ
  oběd
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  TVY
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  oběd
  CJL
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPV
  ZPR
  ZPR
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TVY
  oběd

  Rozvrh třídy T2.C

  Třídní učitel: Mgr. Radka Kleinová | Kmenová učebna: 203

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  CJL
  MAT
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Út
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  MAT
  CJL
  FYZ
  TEV
  TEV
  oběd
  St
  TVY
  MAT
  FYZ
  CJL
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  OBN
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  TVY
  oběd
  ZPV
  ZPR
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPV
  MAT
  oběd

  Rozvrh třídy G3.A

  Třídní učitel: Mgr. Jitka Vaněčková | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  OBN
  EKO
  oběd
  Út
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  St
  MAT
  FYZ
  EKO
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd
  TEV
  TEV
  EKO
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P3.B

  Třídní učitel: PaedDr. Ivana Megvinet | Kmenová učebna: 204

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  OBN
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  oběd
  Út
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  FYZ
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  St
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  TEV
  TEV
  Čt
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  MAT
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  CJL
  EKO
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  oběd

  Rozvrh třídy T3.C

  Třídní učitel: Ing. Jana Fučíková, PhD. | Kmenová učebna: 213

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  EKO
  MAT
  oběd
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  Út
  MAT
  OBN
  TEV
  TEV
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  St
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  CJL
  FYZ
  oběd
  MAT
  EKO
  FYZ
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  CJL
  oběd

  Rozvrh třídy T4.A

  Třídní učitel: Mgr. Naděžda Záveská | Kmenová učebna: 202

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Út
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  OBN
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  oběd
  St
  MAT
  CJL
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  oběd
  Čt
  CJL
  EKO
  MAT
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  oběd
  DBS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  FYZ
  CJL
  TEV
  TEV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P4.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 104

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  CJL
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.Sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.Sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  Út
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.Sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.Sk)
  OBN
  oběd
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.Sk)
  St
  EKO
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  PRG
  (1.sk)
  PVY
  (2.Sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.Sk)
  CJL
  MAT
  oběd
  Čt
  CJL
  MAT
  MAT
  POS
  POS
  oběd
  FYZ
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  DBS
  (2.Sk)
  PVY
  (1.sk)
  DBS
  (2.Sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  CJL
  TEV
  TEV
  oběd

  Rozvrh třídy S4.C

  Třídní učitel: Mgr. Hana Šafránková | Kmenová učebna: 209

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  EKO
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  OBN
  oběd
  Út
  CJL
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  ZPR
  St
  ZPR
  EKO
  CJL
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  MAT
  CJL
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  oběd
  FYZ
  CJL
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  oběd

  Partneři školy