Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P1.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 116

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  MAT
  TEZ
  OBN
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  TEA
  Út
  CJL
  SPS
  FYZ
  DEJ
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TVY
  St
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  TVY
  CJL
  RMA
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Čt
  TEV
  TEV
  TEZ
  SPS
  FYZ
  ZPV
  oběd
  DEJ
  MAT
  CJL
  ZPV
  RMA
  TEA
  oběd

  Rozvrh třídy P1.B

  Třídní učitel: Mgr. Radka Kleinová | Kmenová učebna: 109

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  TEZ
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  DEJ
  oběd
  FYZ
  Út
  SPS
  MAT
  TVY
  FYZ
  TEA
  RMA
  oběd
  St
  CJL
  TVY
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  RMA
  TEA
  Čt
  MAT
  TEZ
  ZPV
  CJL
  oběd
  DEJ
  TEV
  TEV
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  OBN
  MAT
  ZPV
  SPS
  oběd

  Rozvrh třídy T1.C

  Třídní učitel: Bc. David Westfál | Kmenová učebna: 204

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEZ
  TVY
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEA
  oběd
  MAT
  DEJ
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  Út
  TVY
  FYZ
  CJL
  MAT
  SPS
  RMA
  oběd
  St
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  ZPV
  FYZ
  DEJ
  RMA
  Čt
  TEZ
  CJL
  TEA
  ZPV
  oběd
  SPS
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  MAT
  CJL
  OBN
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P2.A

  Třídní učitel: Ing. Jana Fučíková, PhD. | Kmenová učebna: 214

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  FYZ
  TVY
  Út
  PRG
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  CJL
  oběd
  St
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  MAT
  TVY
  oběd
  TEV
  TEV
  Čt
  FYZ
  OBN
  CJL
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPV
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPV
  oběd

  Rozvrh třídy P2.B

  Třídní učitel: PaedDr. Ivana Megvinet | Kmenová učebna: 202

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  ZPV
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  FYZ
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  Út
  MAT
  CJL
  SPS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  oběd
  TVY
  St
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  CJL
  MAT
  PRG
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  Čt
  ZPV
  FYZ
  TEV
  TEV
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  MAT
  OBN
  TVY
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy T2.C

  Třídní učitel: Mgr. Ondřej Vaněček | Kmenová učebna: 203

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  TVY
  CJL
  oběd
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  Út
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  TVY
  oběd
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  CJL
  OBN
  St
  CJL
  MAT
  PRG
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ZPV
  FYZ
  oběd
  Čt
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  FYZ
  ZPV
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P3.A

  Třídní učitel: Mgr. Lenka Dvořáková | Kmenová učebna: 213

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  FYZ
  CJL
  EKO
  oběd
  Út
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  EKO
  CJL
  St
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  oběd
  Čt
  SPS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  FYZ
  MAT
  OBN
  DBS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd

  Rozvrh třídy P3.B

  Třídní učitel: Mgr. Petr Mašek | Kmenová učebna: 104

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  EKO
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  MAT
  oběd
  TEV
  TEV
  Út
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  CJL
  PRG
  (1.sk)
  oběd
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  FYZ
  St
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Čt
  MAT
  DBS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  FYZ
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  OBN
  SPS
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  EKO
  MAT
  oběd

  Rozvrh třídy T3.C

  Třídní učitel: Mgr. Hana Šafránková | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PVY
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  OBN
  CJL
  oběd
  Út
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  TEV
  TEV
  oběd
  FYZ
  CJL
  St
  MAT
  EKO
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Čt
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  oběd
  CJL
  SPS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  EKO
  TWE
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  FYZ
  oběd

  Rozvrh třídy P4.A

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  oběd
  Út
  FYZ
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  oběd
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  St
  TEV
  TEV
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  Čt
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  OBN
  FYZ
  oběd
  DBS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  CJL
  MAT
  oběd

  Rozvrh třídy P4.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 209

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  FYZ
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  TEV
  TEV
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  Út
  ZPR
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  St
  PRG
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Čt
  CJL
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  EKO
  oběd
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  CJL
  EKO
  MAT
  OBN
  oběd

  Rozvrh třídy T4.C

  Třídní učitel: Mgr. Libor Fiala | Kmenová učebna: 103

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  FYZ
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  Út
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  OBN
  oběd
  EKO
  St
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  CJL
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  EKO
  TWE
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  MAT
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  FYZ
  TEV
  TEV
  oběd

  Partneři školy