Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Microsoft Imagine
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy G1.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 214

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEZ
  OBN
  CJL
  DEJ
  ZPV
  POS
  oběd
  Út
  MAT
  POS
  CJL
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  RMA
  oběd
  FYZ
  St
  MAT
  TEA
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TVY
  TEV
  TEV
  Čt
  DEJ
  TEA
  TEZ
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  RMA
  TVY
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  MAT
  CJL
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P1.B

  Třídní učitel: Mgr. Ludmila Bláhová | Kmenová učebna: 109

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  TEZ
  MAT
  OBN
  DEJ
  TVY
  oběd
  Út
  POS
  MAT
  RMA
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  FYZ
  ZPV
  St
  ZPV
  FYZ
  TEA
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEA
  TEZ
  MAT
  oběd
  TEV
  TEV
  CJL
  POS
  TVY
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  DEJ
  RMA
  oběd

  Rozvrh třídy T1.C

  Třídní učitel: Mgr. Radka Kleinová | Kmenová učebna: 203

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEZ
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  TEV
  TEV
  Út
  MAT
  CJL
  TEA
  DEJ
  RMA
  ZPV
  oběd
  St
  FYZ
  TVY
  CJL
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  Čt
  OBN
  TEZ
  MAT
  TVY
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  RMA
  FYZ
  POS
  TEA
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  DEJ
  oběd

  Rozvrh třídy G2.A

  Třídní učitel: Mgr. Jitka Vaněčková | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TVY
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  oběd
  Út
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  OBN
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  oběd
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  St
  GRS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPV
  MAT
  FYZ
  oběd
  TEV
  TEV
  Čt
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPV
  oběd
  CJL
  TVY
  ZPR
  ZPR
  MAT
  FYZ
  oběd

  Rozvrh třídy P2.B

  Třídní učitel: PaedDr. Ivana Megvinet | Kmenová učebna: 204

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  TVY
  CJL
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  OBN
  Út
  GRS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  oběd
  St
  TVY
  TEV
  TEV
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  ZPV
  MAT
  oběd
  Čt
  MAT
  CJL
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  FYZ
  oběd
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  CJL
  ZPV
  ZPR
  ZPR
  xxx
  xxx

  Rozvrh třídy T2.C

  Třídní učitel: Ing. Jana Fučíková, PhD. | Kmenová učebna: 213

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEV
  TEV
  ZPR
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  oběd
  Út
  FYZ
  OBN
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  MAT
  TVY
  St
  ZPR
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  oběd
  Čt
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPV
  MAT
  CJL
  oběd
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  FYZ
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  CJL
  ZPV
  TVY
  oběd

  Rozvrh třídy T3.A

  Třídní učitel: Mgr. Naděžda Záveská | Kmenová učebna: 202

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  DBS
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TEV
  TEV
  CJL
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Út
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  FYZ
  OBN
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  St
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  Čt
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  CJL
  EKO
  MAT
  FYZ
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  EKO
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  MAT
  oběd

  Rozvrh třídy P3.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 104

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  POS
  POS
  OBN
  MAT
  EKO
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Út
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.Sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.Sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  MAT
  oběd
  CJL
  TEV
  TEV
  St
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.Sk)
  CJL
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.Sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.Sk)
  oběd
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.Sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.Sk)
  EKO
  CJL
  oběd
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  TGR
  (2.Sk)
  PVY
  (1.sk)
  TGR
  (2.Sk)
  TGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.Sk)
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.Sk)
  FYZ
  EKO
  oběd

  Rozvrh třídy S3.C

  Třídní učitel: Mgr. Hana Šafránková | Kmenová učebna: 209

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  OBN
  EKO
  SPS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  MAT
  oběd
  CJL
  Út
  EKO
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  SPS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  St
  EKO
  ZPR
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  Čt
  ZPR
  CJL
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  MAT
  FYZ
  TEV
  TEV
  oběd

  Rozvrh třídy P4.A

  Třídní učitel: Mgr. Libor Fiala | Kmenová učebna: 103

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  OBN
  DBS
  Út
  POS
  POS
  TEV
  TEV
  ZPR
  ZPR
  oběd
  St
  CJL
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  PVY
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  oběd
  Čt
  EKO
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  PVY
  PVY
  oběd
  PRG
  PRG
  DBS
  FYZ
  MAT
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd

  Rozvrh třídy P4.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 116

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  Út
  OBN
  EKO
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  St
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  FYZ
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  EKO
  oběd
  Čt
  CJL
  FYZ
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  oběd
  MAT
  CJL
  TEV
  TEV
  EKO
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy T4.C

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  EKO
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  CJL
  MAT
  MAT
  OBN
  Út
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  oběd
  CJL
  St
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  EKO
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  FYZ
  MAT
  TEV
  TEV
  CJL
  oběd
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  EKO
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd

  Partneři školy