Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy P1.A

  Třídní učitel: Ing. Jana Fučíková, PhD. | Kmenová učebna: 214

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TEZ
  POS
  MAT
  TVY
  DEJ
  RMA
  ZPV
  Út
  TEA
  MAT
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd
  TVY
  ZPV
  St
  MAT
  CJL
  RMA
  TEV
  TEV
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  TEZ
  CJL
  TEA
  OBN
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  oběd
  FYZ
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  DEJ
  PVY
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  oběd

  Rozvrh třídy P1.B

  Třídní učitel: PaedDr. Ivana Megvinet | Kmenová učebna: 202

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  POS
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  TEZ
  ZPV
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  Út
  TVY
  FYZ
  TEA
  MAT
  DEJ
  oběd
  RMA
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  St
  ZPV
  TEV
  TEV
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  Čt
  CJL
  TVY
  TEZ
  FYZ
  MAT
  RMA
  oběd
  TEA
  OBN
  POS
  CJL
  MAT
  DEJ
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy T1.C

  Třídní učitel: Mgr. Ondřej Vaněček | Kmenová učebna: 203

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TVY
  ZPV
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  FYZ
  Út
  TVY
  ZPV
  DEJ
  MAT
  TEA
  oběd
  TEV
  TEV
  St
  CJL
  TVY
  DEJ
  FYZ
  MAT
  TEA
  oběd
  Čt
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TEZ
  MAT
  CJL
  RMA
  POS
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  OBN
  RMA
  oběd

  Rozvrh třídy P2.A

  Třídní učitel: Mgr. Lenka Dvořáková | Kmenová učebna: 213

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  MAT
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  TVY
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  Út
  OBN
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  FYZ
  TVY
  MAT
  CJL
  oběd
  St
  CJL
  MAT
  ZPV
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  oběd
  TEV
  TEV
  Čt
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPV
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P2.B

  Třídní učitel: Mgr. Petr Mašek | Kmenová učebna: 104

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  TVY
  CJL
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  FYZ
  TEV
  TEV
  Út
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  OBN
  TVY
  oběd
  CJL
  St
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  MAT
  ZPV
  oběd
  Čt
  ZPV
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  CJL
  MAT
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy T2.C

  Třídní učitel: Mgr. Hana Šafránková | Kmenová učebna: 204

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  MAT
  TEV
  TEV
  Út
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  OBN
  CJL
  oběd
  FYZ
  ZPR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  TVY
  St
  PVY
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PGR
  (2.sk)
  MAT
  ZPV
  TVY
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  CJL
  PGR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  TGR
  (4.sk)
  TGR
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPV
  oběd

  Rozvrh třídy P3.A

  Třídní učitel: Mgr. Tomáš Vostárek | Kmenová učebna: 102

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  Út
  MAT
  EKO
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  oběd
  St
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  MAT
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  oběd
  Čt
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  EKO
  oběd
  OBN
  FYZ
  MAT
  EKO
  CJL
  FYZ
  TEV
  TEV
  oběd

  Rozvrh třídy P3.B

  Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Pelikánová | Kmenová učebna: 116

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  EKO
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  Út
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  MAT
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  St
  EKO
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  DBS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  Čt
  MAT
  OBN
  TEV
  TEV
  FYZ
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  FYZ
  EKO
  CJL
  MAT
  oběd

  Rozvrh třídy T3.C

  Třídní učitel: Mgr. Libor Fiala | Kmenová učebna: 103

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  CJL
  EKO
  TGR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  TGR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  Út
  MAT
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  FYZ
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  OBN
  St
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  TGR
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  oběd
  Čt
  TEV
  TEV
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  EKO
  MAT
  TWE
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  oběd

  Rozvrh třídy G4.A

  Třídní učitel: PhDr. Martina Jurčeková | Kmenová učebna: 209

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  CJL
  MAT
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  Út
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  GRS
  (1.sk)
  TWE
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  oběd
  CJL
  St
  MAT
  FYZ
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  EKO
  MAT
  FYZ
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  TWE
  (1.sk)
  GRS
  (2.sk)
  CJL
  oběd
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  CJL
  OBN
  TEV
  TEV
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  oběd

  Rozvrh třídy P4.B

  Třídní učitel: Mgr. Ludmila Bláhová | Kmenová učebna: 109

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  MAT
  TEV
  TEV
  CJL
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  Út
  CJL
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  ZPR
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  MAT
  oběd
  PVY
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  PRG
  (2.sk)
  St
  PRG
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  EKO
  OBN
  FYZ
  oběd
  Čt
  POS
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  EKO
  CJL
  MAT
  oběd
  CJL
  MAT
  DBS
  DBS
  FYZ
  EKO
  oběd

  Rozvrh třídy T4.C

  Třídní učitel: Mgr. Radka Kleinová | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  CJL
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  Út
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  TEV
  TEV
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  FYZ
  St
  MAT
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  CJL
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  EKO
  OBN
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  CJL
  oběd

  Partneři školy