Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  VMware - licence pro studenty

  VMWare logo

  Často kladené otázky k využívaní softwaru VMware

  Naše škola je členem programu VMware Academic Program. Tento program umožnuje škole využívat řadu výhod a jednou z těchto výhod je i zpřístupnění vybraného softwaru firmy VMware studentům a umožnění získání legální licence po dobu studia na naší škole. Na této stránce naleznete několik častých odpovědí k tomuto programu.

  Odkaz na přihlášení do elektronické verze zde

  Co z toho plyne pro studenty?

  Především možnost legálního používání sw zařazeného v tomto programu pro domácí použití a pro použití v souvislosti s výukou.

  Kdo může tento sofware doma využívat?

  Pouze ten, kdo má podepsánu licenci, nikoli tedy např. rodinní příslušníci, kamarádi apod.

  Co je k tomu potřeba?

  Především podepsat souhlas s licenčním ujednáním (VMware EULA) - v rámci kterého se zavazujete, že budete tento sw používat pro nekomerční výzkum a vývoj a nekomerční využití. Licence se podepisuje elektronicky - při objednávání požadovaného titulu.

  Jaké produkty jsou zařazeny?

  Jaká je organizace získání produktu?

  Vše probíhá elektronickou formou a studenti mají možnost si stahovat image konkrétních produktů a žádat o vydání licenčního čísla.

  Kolikrát mohu daný produkt/licenci získat?

  Pouze jednou. Každý student má nárok na jeden licenční klíč k jednomu produktu.Licence je platná vždy 12 měsíců od instalace.

  Je to opravdu zdarma?

  Ano, pokud je u položky hodnota FREE, licence je zdarma a student/zaměstnanec nic nehradí. Pozor – u některých položek není hodnota FREE, ale konkrétní cena (týká se většinou výukových materiálů a on-line kurzů). V tomto případě je pak při objednání této položky cenu skutečně uhradit.

  Co dělat v případě ztráty hesla na ELMS portál

  V případě ztráty hesla na ELMS portál kontaktujte správce IT na e-mailové adrese asistenti@sssvt.cz.

  Partneři školy