Informace o škole

 • Charakteristika školy
 • Prostě něco navíc...
 • Napsali o nás
 • Předměty
 • Vybavení školy
 • Učebny IT
 • Serverovna a síť
 • Software
 • Fyzika
 • Fitness Centrum
 • Tělesná výchova
 • Vstup do budovy
 • Anglický jazyk
 • Sportovní akce
 • Sportovní aktivity studentů
 • Kulturní akce
 • Maturitní ples
 • Stránky studentů
 • Reference absolventů
 • Školící středisko
 • Akreditovaná školení
 • Povinná dokumentace
 • Úřední deska
 • GDPR
 • Webkamera
 • Meteostanice
 • Virtuální prohlídka
 • Fotogalerie
 • Informace o škole

  Besedy pro naše studenty

  15. 3. 2017

  Na naší škole probíhají během celého školního roku metodické preventivní programy zaměřující se na rizikové chování mládeže, sociálně patologické jevy, bezpečné chování v elektronickém světě a dále vybrané nadstavbové programy:

  • Listina základních práv a svobod
  • Bezpečné chování v elektronickém světě
  • Sociálně patologické jevy
  • Omamné a psychotropní látky
  • Požární prevence
  • První pomoc
  • Kriminalita mladistvých  
  • Nutná obrana a oběť
  • Právní vědomí
  • Právní aspekty dopravní nehody
  • Extremismus a divácké násilí
  • Bezpečnost ženy

  Partneři školy