Pro studenty

 • Prostě něco navíc...
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh & Suplovací
 • Suplovací rozvrh
 • Oběžníky Web
 • Adobe Creative Cloud
 • Autodesk Education
 • Azure Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office
 • VMware
 • Autodesk Academia
 • Cambridge exams
 • Cisco Netw. Academy
 • Webmail
 • Bezdrátová síť Eduroam
 • Bakaláři - mobilní aplikace
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna
 • Kontakt na učitele
 • Pro studenty

  Rozvrh

  Rozvrh třídy T4.C

  Třídní učitel: Mgr. Radka Kleinová | Kmenová učebna: 210

  1 800 - 845
  2 855 - 940
  3 1000 - 1045
  4 1055 - 1140
  5 1150 - 1235
  6 1245 - 1330
  7 1340 - 1425
  8 1435 - 1520
  9 1530 - 1615
  Po
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  PRG
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  CJL
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  POS
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  Út
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  MAT
  TEV
  TEV
  oběd
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  FYZ
  St
  MAT
  EKO
  ZPR
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  CJL
  NEJ
  (3.sk)
  NEJ
  (4.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  ZPR
  (2.sk)
  oběd
  Čt
  PVY
  (1.sk)
  ANJ
  (2.sk)
  FYZ
  CJL
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  DBS
  (1.sk)
  SPS
  (2.sk)
  oběd
  EKO
  OBN
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  PVY
  (1.sk)
  POS
  (2.sk)
  ANJ
  (1.sk)
  PVY
  (2.sk)
  MAT
  EKO
  CJL
  oběd

  Partneři školy